Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 02:43 05/12/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 12

I. Thực hiện chương trinh: Tuần 15,16, 17, 18, 19

(các tổ chỉ đạo giáo viên dạy bù kịp chương trình quy định)

II. Dạy-Học:

1, Tập trung dạy phụ đạo học sinh yếu đảm bảo kế hoạch đề ra

2, Các tổ trưởng tăng cường chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, 9.

3, Tổ chức thi giải Anh văn qua mạng và toán qua mạng cấp trường theo lịch.

4, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên nộp toàn bộ hồ sơ giáo án trường kiểm tra từ ngày 25/12 đến 30 /12/2015.

5, Thu sản phẩm dạy tích hợp và liên môn của GV và HS.

6, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tăng cường dự giờ thường xuyên

6, Thanh tra nội bộ:

  - Thanh tra toàn diện giáo viên: Cô Vinh, Cô Lam.

  - Thanh tra chuyên đề: Thầy Lành, Thầy Tùng.

7, Các tổ sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch đề ra.

8, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên ôn tập đề cương học kỳ I cho học sinh.

9, Thi học kỳ I từ 15/12/2015 đến 23/12/2015.

10, Phân công giáo viên coi thi và chấm thi học kỳ I.

11, Tiếp tục chỉ đạo các tổ rà soát thường xuyên đồ dùng thiết bị dạy học, sử dụng tối đa các phòng chức năng, phòng bộ môn đạt hiệu quả tốt.

12, BGH dự giờ thường xuyên : 3tiết

13, Các tổ trưởng theo dỏi, đôn đốc giáo viên học BDTX.

14, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tăng cường kiểm tra thường xuyên và hoàn thành điểm kiểm tra thường xuyên HKI.

15, Các tổ chỉ đạo giáo viên ra đề kiểm tra chung các môn Văn, Toán, Lý, Avăn..

16, Phân công chuyên môn và thời khóa biểu áp dụng HKII

17, Đôn đốc giáo viên sử dụng phần mềm ra đề kiểm tra.

18, Các tổ chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch ở trang Web đầy đủ tất cả các nội dung yêu cầu (thống nhất tuần).

                                                                                 Quảng Thọ, ngày 3/12/2015

                                                                                         Phó hiệu trưởng    

 

                                                                                              Hoàng Tý                                                   

      

 

                                      

Các tin khác