Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 10:56 12/12/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG THÁNG 12 NĂM 2016

 

I. Đánh giá công tác tháng 11

 1. Trong tháng đã chỉ đạo GVCN phối hợp cùng các đoàn thể, GVBM để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học. Cuối tháng giảm 1 (lớp 9/3).
 2. Đã chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 11,12,13,14.
 3. Đã chỉ đạo giáo viên thực hiện khá tốt các kế hoạch chuyên môn đề ra.
 4. Đã chỉ đạo công tác phổ cập đảm bảo, hồ sơ, kết quả đạt tốt.
 5. Đã hoàn thành đề đề nghị nộp chuyên môn PGD.
 6.  Đã tham gia sinh hoạt chuyên đề cụm theo kế hoạch.
 7. Đã tham gia thi cầu lông cùng công đoàn.
 8.  Cùng với Liên đội đã tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11 khá hiệu quả.

Hạn chế:

 1. Việc chỉ đạo giáo viên thực hiện các kế hoạch đôi lúc chưa tốt. Thông tin hai chiều của một số giáo viên còn chậm.
 2. Việc kiểm tra thực hiện NGLL của giáo viên còn hạn chế.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 12.

                    Tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiên tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:         

            Tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học.

 1. Thực hiện chương trình tuần 15,16,17,18. Tăng cường dạy bù để đảm bảo chương trình.
 2. Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tăng cường các cuộc thi IOE, giải toán qua mạng, vật lý qua mạng…
 3. 3.     Xây dựng kế hoạch và Tổ chức thi IOE cấp trường theo kế hoạch cấp trên.
 4. Tập trung xây dựng đề cương và tổ chức ôn tập cho học sinh đạt kết quả tốt trong việc kiểm tra học kỳ 1.
 5. Các tổ tiến hành rà soát tiến độ các cuộc thi: Sáng tạo TTN, dạy học tích hợp liên môn, vận dụng kiến thức liên môn… để đôn đốc thực hiện có hiệu quả.
 6. Tăng cường kiểm tra thường xuyên. Tiến hành kiểm tra định kì các môn theo chương trình. Thực hiện việc chấm chữa đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời.
 7. Các tổ chuyên môn xây dựng bài dạy để tổ chức dạy chuyên đề cụm vào 15/12.
 8. Tổ chức kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch của trường, PGD, Sở GD.
 9. Các tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên. Nhà trường tiến hành  kiểm tra chuyên đề về GVCN, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy tự chọn, NGLL của giáo viên. Kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.
 10.  Tiến hành công tác BDTX đảm bảo theo kế hoạch.
 11.   Hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục để nộp Sở kiểm tra.
 12.  Tổ chức thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch, có hiệu quả.
 13.  Điều chỉnh chuyên môn, chia lại TKB học kỳ 2.
 14.  Tham gia tập huấn chuyên môn của các cấp (nếu có).

                    Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm của chuyên môn tháng  12 đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc giáo viên trao đổi với tổ chuyên môn, tổ chuyên môn tham mưu với BGH nhà trường để được giải thích và điều chỉnh có hiệu quả.

 

                                                               Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

Các tin khác