Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 22 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 08:36 27/11/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG THÁNG 12 NĂM 2017

 

I. Đánh giá công tác tháng 11

 1. Trong tháng đã chỉ đạo GVCN phối hợp cùng các đoàn thể, GVBM để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học.
 2. Đã chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 11,12,13,14.
 3. Đã chỉ đạo giáo viên thực hiện khá tốt các kế hoạch chuyên môn đề ra.
 4. Tổ chức thi GVG cấp trường khá hiệu quả.
 5. Đã chỉ đạo công tác phổ cập đảm bảo, hồ sơ, kết quả đạt tốt.
 6. Đã hoàn thành đề đề nghị nộp chuyên môn PGD.

Hạn chế:

 1. Việc chỉ đạo giáo viên thực hiện các kế hoạch đôi lúc chưa tốt. Thông tin hai chiều của một số giáo viên còn chậm.
 2. Việc kiểm tra thực hiện NGLL của giáo viên còn hạn chế.
 3. Do mưa lũ kéo dài nên một số kế hoạch chưa thực hiện được.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 12.

                    Tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiên tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:         

            Tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể để duy trì số lượng, củng cố nề nếp dạy và học.

 1. Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 15,16,17,18. Tăng cường dạy bù để đảm bảo chương trình.
 2. Chỉ đạo tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tăng cường các cuộc thi …
 3. Chỉ đạo tập trung xây dựng đề cương và tổ chức ôn tập cho học sinh đạt kết quả tốt trong việc kiểm tra học kỳ 1.
 4. Chỉ đạo các tổ tiến hành rà soát tiến độ các cuộc thi: Sáng tạo TTN, KHKT  để đôn đốc thực hiện có hiệu quả.
 5. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra thường xuyên. Tiến hành kiểm tra định kì các môn theo chương trình. Thực hiện việc chấm chữa đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời.
 6. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch của trường, PGD, Sở GD.
 7. Chỉ đạo các tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên. Nhà trường tiến hành  kiểm tra chuyên đề về GVCN, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy tự chọn, NGLL của giáo viên. Kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.
 8.  Chỉ đạo tiến hành công tác BDTX đảm bảo theo kế hoạch.
 9.   Chỉ đạo tổ chức thao giảng, dự giờ đảm bảo kế hoạch, có hiệu quả.
 10.  Chỉ đạo điều chỉnh chuyên môn, chia lại TKB học kỳ 2.
 11.  Tham gia tập huấn chuyên môn của các cấp (nếu có).

                   

                                                               Phó Hiệu trưởng

 

 Nguyễn Văn Tuyến

 

 

 

 

 

Các tin khác