Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 16:44 24/02/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

KẾ HOẠCH THÁNG 2

NĂM HỌC 2013-2014

I,Thực hiện chương trinh : Tuần 22,23,24,24,26

II,Dạy –Học :

-Kiểm tra nền nếp dạy học sau tết

-Chỉ đạo tổ Anh văn bồi dưỡng học sinh thi hùng biện tiếng Anh(11/2)

-Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi huyện (13/2/2014)

-Thanh tra chuyên đề : Thầy Sơn,Thầy Tùng,Thầy Đặng

-Thanh tra toàn diện :Cô Thương,Cô Xuân

-Chỉ đạo các tổ giúp đỡ giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

-Các tổ tiến hành dự giờ,thao giảng đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

-Các tổ tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 2.

-Các tổ trưởng thu và duyệt đề kiểm tra đề chung ,cắt phách chấm chung.

-Các tổ chỉ đạo giáo vieentawng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả.

-Tổ chức hộ thảo nâng cao chất lượng học kỳ II

-Các tổ đôn đốc giáo viên lên kế hoạch ở trang Web kịp thời và đầy đủ.

-Tổ trưởng chỉ đạo giáo viên vào điểm tháng 2

-Phân công dạy thay giáo viên chấm thi học sinh giỏi huyện

--Sơ kết 2 năm thực hiện chương trình 1919 của Sở giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế.

-Chỉ đạo các tổ tăng cường kiểm tra và đôn đốc giáo viên học bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1 và nội dung 3.

Các tin khác