Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 15:53 09/02/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2014-2015

I,Thực hiện chương trình :Tuần 23, 24, 25

II,Dạy –Học :

1, Tăng cường quản lý học sinh trước và sau tết .

2, Tổ chức thi giải toán qua mạng cấp trường vòng 14 (từ 9/2đến 12/2/2015)

3, Các tổ trưởng chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn và thao giảng đảm bảo quy định

4, Sinh hoạt chuyên môn cụm đảm bảo theo kế hoạch

5, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên đăng ký môn kiểm tra đề chung.

6, Gởi danh sách giáo viên dự thi giáo viên giỏi huyện

7, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên vào điểm tháng 2

8, Các tổ trưởng thu đề kiểm tra 1 tiết để lưu trử

9, Các tổ tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên tuần 4 tháng 2

10, Thanh tra toàn diện : Thầy Sơn, Cô K.Anh, Thầy Tùng

11, Thanh tra chuên đề  : Thầy Minh, Thầy Lành

12, Các tổ trưởng đôn đốc giáo viên tăng cường học BDTX

13, Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

14, Tăng cường công tác xóa học sinh yếu nhằm xóa học sinh yếu theo kế hoạch đề ra.

15, BGH dự giờ : 4 tiết 

Các tin khác