Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 04:55 03/02/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG02/2016

I. Thực hiện chương trinh: Tuần 23,24, 25

(các tổ chỉ đạo giáo viên dạy bù kịp chương trình quy định)

II. Dạy-Học:

1, Tập trung duy trì số lượng học sinh trước và sau tết nguyên đán.

2, Nhóm toán đôn đốc học sinh giải toán kịp vòng thi cấp huyện.

3, Nhóm Avăn đôn đốc học sinh giải Anh văn qua mạng kịp vòng thi cấp tỉnh.

4, Các tổ trưởng tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên tuần 4 tháng 2 (chú ý: Giáo án soạn mới theo công văn mới)

5, Các tổ tiến hánh sinh hoạt chuyên môn, thao giảng đảm bảo đúng quy định.

6, Các tổ trưởng thu duyệt đề kiểm tra chung.

7, Sinh hoạt chuyên môn cụm các môn: Văn, Lý, Công nghệ, Mĩ thuật tại thcs Ngô Thế Lân.

8, Các tổ đôn đốc giáo viên tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có, sử dụng triệt để phòng Công nghệ thông tin, phòng Lab.

9, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh trước và sau tết đồng thời vào điểm đảm bảo quy định.

10, Thanh tra nội bộ:

+ Thanh tra chuyên đề: Cô Thanh Tâm, Thầy Sơn

+ Thanh tra toàn diện: Cô Bích, Cô N.Tâm.

11, Các tổ đôn đốc giáo viên tăng cường học bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

12, BGH dự giờ thường xuyên : 4 tiết

13, Các tổ trưởng theo dỏi, đôn đốc giáo viên học BDTX.

14, Các tổ chỉ đạo giáo viên ra đề kiểm tra chung các môn Văn, Toán, Lý, Avăn..

15, Phân công chuyên môn và thời khóa biểu áp dụng HKII từ 15/2/2016 do giáo viên nghỉ hưu.

16, Các tổ đôn đốc giáo viên đưa bài giảng e-learning lên trang Web của trường ít nhất mỗi tổ 1 bài..

17, Các tổ chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch ở trang Web đầy đủ tất cả các nội dung yêu cầu.

                                                                                 Quảng Thọ, ngày 4/2/2016

                                                                                         Phó hiệu trưởng   

 

                                                                                              Hoàng Tý                                                   

      

 

                                     

 

Các tin khác