Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:02 22/01/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 20 tháng 1 năm 2018

 

KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG THÁNG 2 NĂM 2018

 

I. Đánh giá công tác tháng 1

        Trong tháng 1 chuyên môn đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện đảm bảo chương trình, sơ kết học kỳ, tham gia thi HBTA, thi học sinh giỏi cấp huyện, thực hiện chuyên đề, kiểm tra việc dạy thêm học thêm… nhìn chung đảm bảo kế hoạch đề ra. 

Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo vẫn còn một số hạn chế như chhỉ đạo hoạt động NGLL vẫn còn chậm, kết quả các hội thi vẫn chưa cao, thông tin hai chiều của giáo viên vẫn còn chậm.

II. Kế hoạch tháng 2.

Trong tháng 2 tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Chỉ đạo GVCN phối hợp các đoàn thể vận động học sinh nhằm duy trì số lượng hiện có.
 2. Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 4,5,6,7 học kỳ 2.
 3. Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện trong học kỳ 2: Tập trung nâng cao chất lượng, giảm số lượng học sinh yếu, đảm bảo kế hoạch chỉ tiêu đầu năm đã đăng ký; duy trì số lượng hiện có.
 4. Tiếp tục chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi các khối theo kế hoạch, bồi dưỡng học sinh khối 9 tham gia thi tỉnh.
 5. Chỉ đạo các tổ tiếp tục thực hiện kiểm tra chuyên đề, thao giảng, ngoại khóa, dự giờ đảm bảo theo kế hoạch.
 6. Chỉ đạo giáo viên thiết bị mở cửa, chuẩn bị các tiết dạy cho giáo viên dã đăng ký. Giáo viên sử dụng tối đa các thiết bị hiện có, làm thiết bị để dạy học có hiệu quả. Hạn chế tối đa dạy chay, lên lớp không sử dụng đồ dùng dạy học.
 7. Tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT vào dạy học, xây dựng các chủ đề tích hợp để giảng dạy.
 8. Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chấm chữa kịp thời, đảm bảo; lên lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng thiết bị, vào điểm ở cổng TT, sổ điểm kịp thời, chính xác.
 9. Chỉ đạo các tổ tiếp tục thực hiện BDTX theo kế hoạch. Tổ chức đánh giá các modul theo kế hoạch xây dựng đảm bảo chính xác, khách quan.
 10.  Tiếp tục kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.
 11.  Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm tham gia dự thi sáng tạo TTN.
 12.  Tăng cường nghiêm túc nề nếp dạy và học.
 13.  Lao động vệ sinh, tổ chức các hoạt động vui chơi trước và sau tết.
 14.  Chỉ đạo GVCN tổ chức các hoạt động NGLL, trải nghiệm sáng tạo theo chủ điểm, tổ chức dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp 9.
 15.  Tham gia các cuộc thi khác (bóng đá học sinh, vật…) của cấp trên tổ chức.
 16. Chỉ đạo các tổ chuyên môn đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề lên trường học kết nối.

 

 

Các tin khác