Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 10:54 29/04/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                 Quảng Thọ, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02 NĂM 2020

1. Công tác số lượng:

    - Duy trì số lượng học sinh hiện có 339HS/178 nữ.

Trong đó Khối 6: 102/54 nữ;  Khối 7: 90/47 nữ; Khối 8: 75/42 nữ; Khối 9: 72/35 nữ.

    - GVCN tăng cường công tác chủ nhiệm, tuyên truyền vận động hs thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại trường học cũng như ở gia đình.

   2. Công tác dạy và học :

     - Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3.

     - Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trực cơ quan theo lịch phân công.

     - Các tổ hoàn thành kế hoạch dạy học các tiết thực hành, thí nghiệm biểu diễn chứng minh tại lớp, kế hoạch sử dụng thiết bị.

     - Lên kế hoạch dạy học chuyên đề/ chủ đề, BTNB, ngoại khóa gửi BGH trước 15/02.

    - Cập nhật lịch báo giảng, sử dụng thiết bị ở cổng thông tin, các tổ CM, các bộ phận lên kế hoahj đầy đủ ở trang web trường

- Thực hiện tốt ngày giờ công, quy định về chuyên môn (Kiểm tra thường xuyên; hồ sơ giáo án, lịch báo giảng, sổ đầu bài, dự giờ, thao giảng,..).

     - Thanh tra chuyên đề, thao giảng, dự giờ đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch, chú ý dạy học phương pháp “bàn tay nặn bột” các môn Lý, Hóa, Sinh.

     - Nộp đề kiểm tra định kỳ tất cả các môn của HKI và bài kiểm tra định kỳ HKI của HS (5 bài 5 mức độ/môn) hạn cuối 10/02.

      - Tham gia cuộc thi viết thư UPU (liên đội, tổ Văn- Sử- Địa).

     - Tham gia cuộc thi cảm nhận cuộc sống (thời gian HS nghỉ dịch)

      - Tham gia cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng huyện Quảng Điền lần thứ V (tổ Toán- Lý- Tin và tổ Văn).

     - Họp hội đồng xét, bình chọn cá nhân tiêu biểu của nhà trường đề nghị khen thưởng cấp huyện về “biểu dương người tốt, việc tốt” giai đoạn 2015-2020

    - Hoàn thành báo cáo việc đánh giá KĐCLGD.

    - Triển khai tập huấn cho toàn bộ gv việc tích hợp các nội dung vào chương trình dạy học.

                                                                                               P. Hiệu trưởng

                                                              

      

                                                                                        Nguyễn Thị Ngọc Mai 

Các tin khác