Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 16:31 30/03/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2014-2015

I,Thực hiện chương trình :Tuần 26, 27, 28, 29

II,Dạy –Học :

1, Tăng cường quản lý học sinh sau tết.

2, Tập trung nâng cao chất lượng dạy học chào mừng ngày quê hương hoàn toàn giải phóng 26/3 và thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

3, Các tổ kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên tuần 4 tháng 3

4, Các tổ chuẩn bị chỉ đạo giáo viên ra đề thi , đề cương học kỳ II

5, Các tổ lên kế hoạch thao giảng dự giờ đảm bảo chỉ

6, Sinh hoạt chuyên môn cụm đảm bảo theo kế hoạch

7, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên đăng ký môn kiểm tra đề chung.

6, Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

7, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên vào điểm tháng 3

8, Các tổ trưởng thu đề kiểm tra 1 tiết để lưu trử

9, Các tổ tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên tuần 3 tháng 3

10, Thanh tra toàn diện : Cô Mành, Thầy Hà, Cô Thanh Tâm

11, Thanh tra chuên đề  : Thầy Ân, Cô Huệ

12, Các tổ trưởng thu bài BDTX

13, Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi

14, Tăng cường công tác xóa học sinh yếu nhằm xóa học sinh yếu theo kế hoạch đề ra.

15, BGH dự giờ : 6 tiết

 

Các tin khác