Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 02:46 04/03/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG 03/2016

I. Thực hiện chương trinh: Tuần 26, 27, 28, 29

(các tổ chỉ đạo giáo viên dạy bù kịp chương trình quy định)

II. Dạy-Học:

1, Tập trung duy trì số lượng học sinh.

2. Tập trung phụ đạo xóa học sinh yếu, kém.

3, Nhóm giáo viên toán đôn đốc học sinh giải toán qua mạng xong vòng 15 tự luyện để tham gia dự thi cấp huyện.

4, Các tổ trưởng tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên tuần 4 tháng 3.

5, Các tổ tiến hánh sinh hoạt chuyên môn, thao giảng đảm bảo đúng quy định.

6, Các tổ trưởng thu duyệt đề kiểm tra chung.

7, Sinh hoạt chuyên môn cụm (theo kế hoạch của cụm).

8, Các tổ đôn đốc giáo viên tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có, sử dụng triệt để phòng Công nghệ thông tin, phòng Lab.

9, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh đảm bảo đúng quy định.

10, Thanh tra nội bộ:

+ Thanh tra chuyên đề: Thầy Minh, Cô Mành.

+ Thanh tra toàn diện: Thầy Lành.

11, Các tổ đôn đốc giáo viên tăng cường học bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

12, BGH dự giờ thường xuyên : 5tiết

13, Các tổ chỉ đạo giáo viên ra đề kiểm tra chung các môn Văn, Toán, Lý, Avăn..

14, Chỉ đạo các tổ đôn đốc giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh làm đồ dùng tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật (nộp ngày 15/3/2016)

16, Các tổ đôn đốc giáo viên đưa bài giảng e-learning lên trang Web của trường ít nhất mỗi tổ 1 bài mỗi tháng

17, Các tổ chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch ở trang Web đầy đủ tất cả các nội dung yêu cầu.

                                                                                 Quảng Thọ, ngày 4/3/2016

                                                                                         Phó hiệu trưởng   

 

                                                                                              Hoàng Tý                                                   

      

 

                                     

 

 

Các tin khác