Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 11:31 07/04/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

KẾ HOẠCH THÁNG 4

NĂM HỌC 2013-2014

I,Thực hiện chương trinh : Tuần 30,31,32,33,34.

II,Dạy –Học :

-Chỉ đạo giáo viên tăng cường dạy bù kịp chương trình cuối tháng 4 kịp chương trình tuần 34.

-Chỉ đạo giáo viên nộp đề thi và đề cương ôn tập học kỳ II đảm bảo đúng theo kế hoach đề ra của phòng giáo dục .

-Các tổ tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên tháng 4 tuần 3.

-Các tổ chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên môn ,thao giảng đảm bảo quy chế .

-Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh và hoàn thành chậm nhất cuối tháng 4.

-Tăng cường bồi dưỡng học sinh dự thi tỉnh ngày 8,10/4/2014 tại THCS Nguyễn Tri Phương.

-Học sinh Khối 8 thi nghề

-Tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra đề chung cắt phách chấm chung đảm bảo kế hoạch đề ra.

-Chỉ đạo việc sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo kế hoạch.

-Các tổ chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch ở trang web kịp thời

-Tổ chức báo cáo đánh giá bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.

-Thanh tra toàn diện : Cô Vinh,Cô Trinh,Thầy Hà.

-Thanh tra chuyên đề : Thầy Ân, Thầy Lành,CôNam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác