Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 07 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 11:31 07/04/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

KẾ HOẠCH THÁNG 4

NĂM HỌC 2013-2014

I,Thực hiện chương trinh : Tuần 30,31,32,33,34.

II,Dạy –Học :

-Chỉ đạo giáo viên tăng cường dạy bù kịp chương trình cuối tháng 4 kịp chương trình tuần 34.

-Chỉ đạo giáo viên nộp đề thi và đề cương ôn tập học kỳ II đảm bảo đúng theo kế hoach đề ra của phòng giáo dục .

-Các tổ tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên tháng 4 tuần 3.

-Các tổ chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên môn ,thao giảng đảm bảo quy chế .

-Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh và hoàn thành chậm nhất cuối tháng 4.

-Tăng cường bồi dưỡng học sinh dự thi tỉnh ngày 8,10/4/2014 tại THCS Nguyễn Tri Phương.

-Học sinh Khối 8 thi nghề

-Tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra đề chung cắt phách chấm chung đảm bảo kế hoạch đề ra.

-Chỉ đạo việc sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo kế hoạch.

-Các tổ chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch ở trang web kịp thời

-Tổ chức báo cáo đánh giá bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.

-Thanh tra toàn diện : Cô Vinh,Cô Trinh,Thầy Hà.

-Thanh tra chuyên đề : Thầy Ân, Thầy Lành,CôNam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác