Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 10:20 09/04/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG 04/2016

I. Thực hiện chương trinh: Tuần 30,31, 32, 33, 34

(các tổ chỉ đạo giáo viên dạy bù kịp chương trình quy định)

II. Dạy-Học:

1, Tập trung duy trì số lượng học sinh.

2. Tập trung phụ đạo xóa học sinh yếu, kém.

3, Các tổ chỉ đạo giáo viên triển khai đề cương ôn tập học kỳ II cho học sinh.

4, Nộp đề kiểm tra học kỳ II và danh sách giáo viên coi thi cho Phòng GD ngày 05/4/2016.

5, Gặp mặt đội học sinh giỏi thi tỉnh ngày 5/4/2016 (PHT)

6, Phân công giáo viên dạy thay giáo viên coi thi học sinh giỏi tỉnh (tổ Avăn).

7, Cô Vinh ra đề kiểm tra dạy chương trình Tiếng Anh của Bộ HKII ( thời gian 60 phút)

8, Sinh hoạt chuyên môn cụm tại THCS Lê Xuân các môn: Hóa, Sinh, Sử, Tiếng Anh ngày 7/4/2016 (theo lịch).

9, Các tổ nộp sản phẩm của giáo viên tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016) nộp trước 11/4/2016.

10, Các tổ tiến hành sinh hoạt chuyên môn, thao giảng đảm bảo đúng quy định.

11, Các tổ đôn đốc giáo viên tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có, sử dụng triệt để phòng Công nghệ thông tin, phòng Lab.

12, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tăng cường kiểm tra thường xuyên học sinh đảm bảo đúng quy định và hoàn thành kiểm tra thường thường xuyên trước thi.

13, Thanh tra nội bộ: Thanh tra việc vào điểm của giáo viên.

14, Các tổ tiến hành đánh giá xếp loại BDTX năm 2016 (theo công văn hướng dẫn 26,27 của Sở GD)

15, BGH dự giờ thường xuyên : 3tiết

16, Các tổ chỉ đạo giáo viên ra đề kiểm tra chung các môn Văn, Toán, Lý, Avăn..

17, Các tổ đôn đốc giáo viên đưa bài giảng e-learning lên trang Web của trường ít nhất mỗi tổ 1 bài mỗi tháng

18, Các tổ chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch ở trang Web đầy đủ tất cả các nội dung yêu

 cầu.

19, Thi Học Kỳ II từ 26/4/2016 (theo lịch). Riêng các môn không thi tập trung tập trung trưởng sẽ có kế hoạch tổ chức thi trước nhưng ít nhất phải xong chương trình tuần 15 HKII.

20, Phân công coi thi và chấm thi HKII.

                                                                                 

                                                                                     Quảng Thọ, ngày 4/4/2016

                                                                                             Phó hiệu trưởng   

 

                                                                                                  Hoàng Tý                                                   

      

 

Các tin khác