Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 14:27 22/03/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG THÁNG 4 NĂM 2017

 

I. Đánh giá công tác tháng 3

        Trong tháng 3 đã tập trung thực hiện khá tốt các nhiệm vụ mà chuyên môn và nhà trường đề ra. Từ đó đã mang lại một số kết quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như:

-         Việc chỉ đạo xử lý thông tin hai chiều của một số giáo viên vẫn còn chậm.

-         Một số giáo viên nghỉ nhiều, nề nếp dạy học còn thiếu nghiêm túc .

-         Tổ trưởng, tổ phó dự giờ còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu (dự 4t/gv trong tổ/năm)

-         Việc kiểm tra thường xuyên của giáo viên còn ít, một số giáo viên thực hiện chương trình còn chậm.

-         Việc bồi dưỡng học sinh giỏi của một số giáo viên còn chưa nghiêm túc.

-         Chưa tổ chức tập huấn thiết kế bài giảng E-learning cho gv trong tháng 3 được.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 4.

              Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày QTLĐ 1/5 tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Phối hợp với các đoàn thể huy động học sinh đến trường, duy trì số lượng hiện có, hạn chế thấp nhất học sinh nghỉ học.
 2. Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu, tổ chức ôn tập đảm bảo chuẩn bị cho việc kiểm tra học kỳ 2.
 3. Thực hiện chương trình tuần 12,13,14,15 của học kỳ 2. Dạy bù đảm bảo chương trình, thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học, hsss đảm bảo quy chế chuyên môn.
 4. Tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ đảm bảo. Cho học sinh kiểm tra bù để đảm bảo các cột điểm.
 5. Lên đề cương ôn tập theo kế hoạch đã phân công.
 6. Cập nhật điểm, lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng thiết bị lên ctt, sổ điểm đảm bảo, kịp thời.
 7. Tăng cường ứng dục CNTT, đổi mới phương pháp dạy học. Tiếp tục triển khai dạy học  tích hợp theo các chủ đề, BTNB.
 8. Tiếp tục thực hiện BDTX theo kế hoạch.
 9. Tham gia thi HSG cấp tỉnh, sáng tạo TTN cấp tỉnh, thi chinh phục vũ môn.
 10.  Ra đề kiểm tra đề nghị học kỳ hai. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 2 đảm bảo khách quan, trung thực, hiệu quả.
 11.  Tiếp tục kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên theo kế hoạch.
 12.  Tham gia chuyên đề cụm tại Phan Thế Phương và Đặng Tất đảm bảo.
 13.  Tổ chức tập huấn thiết kế bài giảng E-learning và tham gia tập huấn theo kế hoạch cấp trên.

         

                                                                                          Phó Hiệu trưởng

ĐCBS:

         

 

                                                                          Nguyễn Văn Tuyến

 

 

 

 

Các tin khác