Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 23 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 08:47 25/03/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

               Độc lập   Tự do   Hạnh phúc

 

Quảng Thọ, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG THÁNG 4 NĂM 2019

 

I. Đánh giá công tác tháng 3

        Trong tháng 3 đã tập trung thực hiện khá tốt các nhiệm vụ mà chuyên môn và nhà trường đề ra. Từ đó đã mang lại một số kết quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như:

-         Việc chỉ đạo xử lý thông tin hai chiều của một số giáo viên vẫn còn chậm.

-         Một số giáo viên nghỉ nhiều, nề nếp dạy học còn thiếu nghiêm túc .

-         Tổ trưởng, tổ phó dự giờ còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu (dự 4t/gv trong tổ/năm)

-         Việc kiểm tra thường xuyên của giáo viên còn ít, một số giáo viên thực hiện chương trình còn chậm.

-         Việc bồi dưỡng học sinh giỏi của một số giáo viên còn chưa nghiêm túc.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 4.

              Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày QTLĐ 1/5 tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phối hợp với các đoàn thể huy động học sinh đến trường, duy trì số lượng hiện có, hạn chế thấp nhất học sinh nghỉ học. Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu, tổ chức ôn tập đảm bảo chuẩn bị cho việc kiểm tra học kỳ 2. Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 12,13,14,15 của học kỳ 2. Dạy bù đảm bảo chương trình, thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học, hsss đảm bảo quy chế chuyên môn. Tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ đảm bảo. Cho học sinh kiểm tra bù để đảm bảo các cột điểm. Chỉ đạo lên đề cương ôn tập theo kế hoạch đã phân công. Kiểm tra việc cập nhật điểm, lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng thiết bị lên ctt, sổ điểm đảm bảo, kịp thời. Tăng cường ứng dục CNTT, đổi mới phương pháp dạy học. Tiếp tục triển khai dạy học  tích hợp theo các chủ đề, BTNB, hướng dẫn học sinh tự học. Tiếp tục thực hiện BDTX theo kế hoạch. Đưa học sinh tham gia thi HSG cấp tỉnh, sáng tạo TTN cấp tỉnh.  Ra đề kiểm tra đề nghị học kỳ hai. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 2 đảm bảo khách quan, trung thực, hiệu quả.  Tiếp tục kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên theo kế hoạch.  Tham gia chuyên đề cụm tại Phan Thế Phương đảm bảo.

      

                                                                                          Phó Hiệu trưởng

ĐCBS:

         

                                                                          Nguyễn Văn Tuyến

 

 

Các tin khác