Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 10:01 04/05/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04 NĂM 2020

1. Công tác số lượng: 

- Duy trì số lượng học sinh hiện có 339HS/178 nữ.

Trong đó Khối 6: 102/54 nữ;  Khối 7: 90/47 nữ; Khối 8: 75/42 nữ; Khối 9: 72/35 nữ    Công tác chủ nhiệm:

- GVCN khối 9 duy trì theo dõi tình hình học trên truyền hình của học sinh lớp mình chủ nhiệm một cách hiệu quả.

- GVCN các khối lớp cung cấp tài khoản cho học sinh để học qua internet bắt đầu từ ngày 13/4

- Tuyên truyền, vận động học sinh, phụ huynh học sinh tham gia tốt công tác phòng chống dịch bệnh

- GVCN hướng dẫn cho học sinh lớp mình tham gia khảo sát khảo sát nguồn nhân lực

CNTT theo đường link: bit.ly/khaosatCNTT2020- 2025 đảm bảo chỉ tiêu 100% và hoàn thành trước ngày 15/4/2020.

2. Công tác chuyên môn:

- Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trực cơ quan theo lịch phân công

- Các bộ phận, các tổ, cá nhân tiếp tục rà soát, bổ sung các hồ sơ minh chứng

- Thanh tra toàn diện 2 giáo viên. Thanh tra chuyên đề 2 giáo viên

- Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình học sinh học qua truyền hình

- Tập huấn trực tuyến VNPT - Elearning vào 7/4/2020

- Tổ chức dạy học qua internet cho tất cả học sinh các khối lớp theo TKB

- Triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan ngày 08/4/2020 thời gian hoàn thành trước 17 giờ, ngày 10/4/2020 (Cách cài đặt và khai báo có file đính kèm, đã gửi cho các tổ trưởng CM, tổ VP)

- Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia khảo sát khảo sát nguồn nhân lực

CNTT theo đường link: bit.ly/khaosatCNTT2020- 2025 trước ngày 15/4/2020.

- Hoàn thành PPCT học kỳ 2 theo hướng dẫn giảm nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT

- Cập nhật lịch báo giảng, sử dụng thiết bị dạy học ở cổng thông tin; các tổ CM, các bộ phận lên kế hoạch đầy đủ ở trang web trường.

- Cấp lại tài khoản trường học kết nối cho cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường nhằm thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ thông tin ….  nâng cao chất lượng dạy học (Thầy Sơn, Cô Phương)

- Tập huấn tích hợp nội dung  biến đổi khí hậu qua các môn học cho toàn bộ cán bộ giáo viên (Thầy Sơn, Thầy Đặng, Thầy Ân)

- Nộp sản phẩm dự thi Sáng tạo Thanh thiếu niên tại PGD 29/4 (cô Lam, cô V Hạnh)

- Hoàn thành SKKN nộp phòng GD&ĐT trước ngày 29/4/2020

- Đánh giá nội dung BDTX theo kế hoạch (nội dung 3)

- Đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (đảng viên)

- Triển khai kế hoạch cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi- Thiếu nhi với Bác Hồ”.

      P. Hiệu trưởng

                               

                  

                                                                  Nguyễn Thị Ngọc Mai

Các tin khác