Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 16:51 13/05/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                 Quảng Thọ, ngày 7 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05 NĂM 2020

1. Công tác số lượng: 

- Duy trì tốt số lượng học sinh hiện có, số lượng 340HS/178 nữ (có 1 HS8 chuyển đến vào lớp 8/1).

Trong đó Khối 6: 102/54 nữ;  Khối 7: 90/47 nữ; Khối 8: 76/42 nữ; Khối 9: 72/35 nữ    Công tác chủ nhiệm:

- Tuyên truyền vận động học sinh tự đo thân nhiệt trước khi đến lớp. Nếu có sốt hoặc ho và khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dỏi sức khỏe, nếu cần thì đến cơ sở  y tế được khám, tư vấn và điều trị.

- Tuyên truyền vận động HS thường xuyên mang khẩu trang trước khi ra khỏi nhà, không tụ tập nhóm bạn bè đông người bên ngoài nhà trường cũng như trong giờ ra chơi.

- GVCN khối 8 thông báo cho học sinh tham gia học nghề trở lại bình thường bắt đầu học từ ngày 27 tháng 4 (dự kiến thi nghề vào ngày 21/6/2020)

- GVCN thống  kê những em không tham gia học được trên internet của tất cả các môn học báo lại BGH để  BGH yêu cầu GVBM có kế hoạch phụ đạo cũng cố kiến thức cho các em.

- Động viên các em tham gia tích cực cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi  - Thiếu Nhi với Bác Hồ” theo kế hoạch của phòng GD và Liên Đội.

  1. Công tác chuyên môn: 

- Thực hiện chương trình tuần 6, 7, 8, 9 HKII.

- Thanh tra toàn diện 3 giáo viên (thầy Ân, cô Huệ, cô Tâm)

- Thanh tra chuyên đề theo kế hoạch.

- Thực hiện tốt các nề nếp, hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của chuyên môn: soạn giáo án theo mẫu quy định, lên lịch báo giảng, ký sổ đầu bài (cuối tuần khóa sổ), kiểm tra thường xuyên, dự giờ, thao giảng, đánh vắng HS và cập nhật điểm vào sổ gọi tên ghi điểm. Chú ý Cập nhật kế hoạch ở trang web, lịch báo giảng ở cổng thông tin kịp thời (PGD kiểm tra vào thứ 2 hàng tuần).

- Môn Sinh, Sử, Địa, Hóa, Tin lập danh sách HS 8 tham gia học bồi dưỡng, các môn còn lại của khối 8 và khối 7 duy trì công tác bồi dưỡng. Động viên học sinh đi học bồi dưỡng chuyên cần.

- Các tổ lên kế hoạch thao giảng, dự giờ giáo viên theo kế hoạch đề ra

- Tăng cường dự giờ thường xuyên HKII 5 tiết/ gv

- Giáo viên dạy BD 9 tăng cường phụ đạo học sinh theo kế hoạch của nhà trường

- Hoàn thành hồ sơ thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề gửi chuyên môn

- Ra đề cương ôn tập, đề thi đề xuất học kỳ 2 gửi BGH trước 20/5

- Đánh giá bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch

- Hoàn thành các kế hoạch chuyên đề trong học kỳ I và một số chuyên đề/chủ đề học kỳ II đã  thực hiện xong (Sự nở vì nhiệt của các chất; Thơ Việt Nam sau 1975; Films; Nhảy xa)

- Các bộ môn gia hạn thêm thời gian học trên internet đến hết tháng 5 để tất cả các em đều tham gia học. Các tổ trưởng chuyên môn theo dõi đốc thúc các thành viên của tổ mình

- Các tổ rà soát lại chương trình dạy học theo hướng giảm tải của Bộ để thống nhất thực hiện trong học kỳ 2 (các môn Toán, Văn, AV khối 9 rà soát xây dựng lại chương trình theo hướng giảm tải và những phần kiến thức đã dạy tích hợp trên truyền hình kết hợp với chương trình dạy học cũ để hoàn thiện một chương trình mới thống nhất không có các phần dạy trùng lập giữa các bài học với nhau)

- Tiếp tục dạy học theo PPCT học kỳ 2 mới (dành thời gian ôn tập cũng cố lại kiến thức đối với những bài dạy trên internet, trên truyền hình trước khi dạy bài tiếp theo để các em khỏi bị hỏng kiến thức)

- Triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”  đến với toàn thể CB,GV,NV và học sinh các khối lớp (Chi Đoàn tham gia 100%, mỗi tổ vận động ít nhất 2 giáo viên tham gia)

- Phê ký sổ đầu bài các khối lớp, lưu ý GVCN cập nhật đầy đủ các tiết NGLL và hướng nghiệp

- Xây dựng lại chương trình hướng nghiệp và NGLL (Thầy Đức cùng BGH)

- Cán bộ giáo viên đưa bài lên trang trường học kết nối (những bài dạy trên internet và thao giảng …)

- Tham gia tập huấn trực tuyến Chương trình giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch của phòng GD

- Tham gia thi thăng hạng theo kế hoạch của phòng nội vụ Huyện (Thầy Ân, Thầy Sang)

- Bổ sung các loại hồ sơ cán bộ còn thiếu hoàn thành trước ngày 20/5

- Rà soát, bổ sung các minh chứng cho KĐCLGD

- Họp giáo viên dạy bồi dưỡng khối 8 thống nhất số lượng các em tham gia học các môn gửi phòng GD

- Họp xét nâng lương trước hạn, định kỳ, thâm niên cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

                                                                     

                                                                                    P. Hiệu Trưởng

Các tin khác