Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 23 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 12:07 23/09/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

                                 KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2014-2015

1,Phân công học sinh khối 6 thành 3 lớp ,năm số lượng học sinh giảm đầu năm

2,Tổ chức ôn tập thi lên lớp K7,8,9

3,Phân công chuyên môn và thời khóa biểu áp dụng cho năm học 2014-2015

4,Xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2014-2015

5,Chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch tổ và kế hoạch giáo viên đầu năm.

6,Chỉ đạo các tổ triển khai cho giáo viên hoàn thành các loại hồ sơ quy định .

7,Phát văn phòng phẩm đầu năm cho giáo viên (Giáo viên nhận ở thư viện )

8,Phối hợp các trường tiểu học ôn tập phụ đạo học sinh lớp đầu cấp chuẩn bị khỏa sát

9,Khảo sát chất lượng đầu năm  K7,8,9         3 môn Văn,Toán,Avăn.

10,Thực hiện chương trình tuần 1,2

11,Sinh hoạt chuyên môn đăng ký chỉ tiêu,đăng ký học bồi dưỡng thường xuyên,đăng ký đổi mới dạy học 2014-2015

12,Chỉ đạo giáo viên đôn đốc học sinh tham gia học bồi dưỡng học sinh giỏi huyện đảm bảo .

13,Phân công dạy thay giáo viên tập huấn.

14,Chỉ đạo giáo viên sử dụng đồ dùng hiện có đạt kết quả tốt.

 

 

 

Các tin khác