Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 16:39 17/08/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 8

 

1, Phân công học sinh lớp 6 đầu năm

2, Tổ chức ôn tập học sinh thi lên lớp năm học 2015-2016 (từ 1/8 đến 10/8/2015)

3, Xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2015-2016

4, Phân công chuyên môn thời khóa biểu HKI năm học 2015-2016 (Áp dụng từ 17/8/2015)

5, Chỉ đạo các tổ xây dựng chương trình dạy học năm học 2015-2016

6, Chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch tổ và kế hoạch cá nhân năm học mới

7, Các tổ hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách quy định

8, Khảo sát chất lượng đầu năm khối 7, khối 8, khối 9 ( 3 môn Văn, Toán, Avăn)

9, Sinh hoạt chuyên môn xây dựng kế hoạc tổ (đăng ký chỉ tiêu, đăng ký đề tài đổi mới giáo dục)

10, Tập huấn sử dụng phần mềm ra đề thi ( Thầy Sơn)

11, Giáo viên chọn học sinh giỏi K8,9 để bồi dưỡng kịp thời

12, Thực hiện chương trình tuần 1,2

 

 

KẾ HOẠCH BỔ SUNG

Các tin khác