Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 04:58 11/08/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG 8

 1. Tham gia họp hội đồng đầu năm
 2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi lại; chỉ đạo GVCN cập nhật điểm thi lại vào học bạ đảm bảo chính xác.
 3. Tham mưu cho HT phân công đội ngũ năm học 2016-2017
 4. Chia thời khóa biểu năm học 2016-2017
 5. Họp GV dạy BDKT trong hè
 6. Tham gia học chính trị đầu năm
 7. Chỉ đạo các tổ chuyên môn rà lại ĐDDH, sắp xếp phòng thiết bị; danh mục đề nghị mua sắm, sửa chữa thiết bị dạy học.
 8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát chung các môn Văn, Toán, Anh.
 9. Học chính thức tuần 1 từ 22 tháng 8 năm 2016.
 10.  Cập nhật cổng thông tin
 11.  Làm sổ điểm cá nhân
 12.  Chỉ đạo cập nhật số liệu phổ cập (trước 15/8/2016).
 13. Tham gia tập huấn dịch vụ công trực tuyến
 14.  Tham gia HNCĐ giữa nhiệm kỳ do CĐ tổ chức
 15.  Tham gia họp chi bộ.

 

Các tin khác