Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:27 27/08/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG 8

 1. Tham gia họp hội đồng đầu năm
 2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi lại; chỉ đạo GVCN cập nhật điểm thi lại vào học bạ đảm bảo chính xác.
 3. Tham mưu cho HT phân công đội ngũ năm học 2018-2019
 4. Chia thời khóa biểu năm học 2018-2019
 5. Họp GV dạy BDKT trong hè
 6. Tham gia học chính trị đầu năm
 7. Chỉ đạo các tổ chuyên môn rà lại ĐDDH, sắp xếp phòng thiết bị; danh mục đề nghị mua sắm, sửa chữa thiết bị dạy học.
 8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát chung các môn Văn, Toán, Anh.
 9. Học chính thức tuần 1 từ 20 tháng 8 năm 2018.
 10.  Cập nhật cổng thông tin
 11.  Làm sổ điểm cá nhân
 12.  Chỉ đạo cập nhật số liệu phổ cập.
 13. Tham gia họp chi bộ.

 

Các tin khác