Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:16 18/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                  Quảng Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2019                                                             

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 NĂM 2019

1.     Tập trung học sinh, tổ chức ôn tập và thi lên lớp

- Ngày 01/8 Toàn bộ CBGVNV họp HĐSP đầu năm học.

- Ngày 02/8 Tập trung học sinh toàn trường phổ biến kế hoạch đầu năm lúc 8h00.

- Ngày 03/8 Học sinh lao động vệ sinh lớp học, cảnh quang trong, ngoài lớp. Xem phân công cụ thể để dặn HS đem dụng cụ lao động.

- Biên chế đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp theo phân công.

- Năm học 2019-2020: Trường có 10 lớp. Khối 6: 3 lớp, khối 7: 3 lớp, khối 8: 2 lớp, khối 9: 2 lớp.

- Thời gian ôn tập, thi lên lớp từ 07 đến 09 tháng 8.

- Họp xét lên lớp, vào sổ điểm, học bạ ngày 12/8.

- Ngày 16/8 HS tập trung lao động, chép TKB.

2. Công tác số lượng:

-  Huy động số lượng HS đảm bảo chỉ tiêu, đúng kế hoạch.

- GVCN nắm số lượng HS của lớp và báo cho nhà trường, chú ý nề nếp HS đầu năm.

3. Công tác chuyên môn

- Thực hiện chương trình tuần: 1,2 – HKI.

- Thời gian học chính thức tuần 1: từ 19/8/2019.

  - Giáo viên nhận các loại hồ sơ đầu năm và cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

- GVCN hoàn thành cập nhật điểm thi lại, đánh giá xếp loại lại (sổ điểm+ học bạ).

- Phân công giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu, cập nhật cổng thông tin.

- Tổ chuyên môn xây dựng phân phối chương trình dạy học các môn và phân phối chương trình dạy tự chọn (có biên bản).

    - Sắp xếp đồ dùng dạy học của học kì I.

    - Các tổ chuyên môn rà soát lại DĐDH, sắp xếp phòng thiết bị, danh mục đề nghị mua sắm, sửa chữa thiết bị dạy học.

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị, lịch báo giảng.

    - Thực hiện bồi dưỡng Học sinh giỏi.

- Giáo viên dạy Tin yêu cầu HS thực hiện đúng quy định khi thực hành phòng máy.

- Cho học sinh khối 8 đăng ký học nghề.

- Chuẩn bị các số liệu kế hoạch năm học.

- Hội nghị tổ khối.

4. Tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị

- Học chính trị ngày 14-15/8 tại Nhà văn hóa xã Quảng Thọ. Sáng 7h30; chiều 13h30.

- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch PGD.

                                                                Phó hiệu trưởng

Các tin khác