Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 15:54 25/09/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

KẾ HOẠCH THÁNG 9

NĂM HỌC 2013-2014

I,Thực hiện chương trình : Tuần 4,5,6,7

II,Dạy –Học :

1,Chấn chỉnh nền nếp dạy học đầu năm.

2,Phân chia khối 9 thành 3 lớp

3,Phân lại chuyên môn thời khóa biểu áp dụng từ 16/9/2013

4,Khối 6 học 2 buổi /ngày kể từ 16/9/2013

5,Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi ,phụ đạo học sinh yếu .Chú ý bồi dưỡng máy tính cầm tay và giải Avăn qua mạng

6,Chỉ đạo các tổ hội nghị tổ đăng ký các chỉ tiêu đầu năm.

7,Kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên tháng 9 (Tổ trưởng)

8,Các tổ sinh hoạt chuyên môn ,thao giảng dự giờ theo kế hoạch quy định.

9,Tổ trưởng ,tổ phó dự giờ đảm bảo quy định

10,Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy –học đạt kết quả tốt.

11,Tổ trưởng chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch kịp thời đầy đủ.

12,Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên vào điểm tháng 9 kịp thời

13,Dự giờ đột xuất giáo viên  :6 tiết

14, Thanh tra toàn diện giáo viên : Cô Hường,Thầy Tùng,Thầy Sơn.

15,Thanh tra chuyên đề giáo viên : Cô Nga,Thầy Thịnh,Cô Lam,Cô Huệ.

16, Thực hiện kiểm tra đề chung ,cắt phách ,chấm chung các bài kiểm tra định kỳ (Báo trước 1 tuần).

                          ---------------------------------------------

Các tin khác