Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 23 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 12:10 23/09/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

                                 KẾ HOẠCH THÁNG 9NĂM 2014-2015

I,Thực hiện chương trình :Tuần 3,4,5,6,7

II,Dạy –Học :

1,Chấn chỉnh nền nếp dạy học đầu năm ,năm vững số lượng học sinh đến trường

2,Cùng với nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới 5/9/2014

3,Phân công lại chuyên môn và chia lại thời khóa biểu

5,Ổn định công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu đầu năm

6,Tổ chức hội nghị tổ khối chuẩn bị hội nghị CBCC đầu năm

7,Các tổ trưởng lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ giáo viên tháng 9 vào tuần 4

8,Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt chuyên môn ,thao giảng dự gời

9,Các tổ trưởng ,tổ phó lên kế hoạch dự gời thường xuyên giáo viên đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra

10,Các tổ trưởng đôn đốc giáo viên tăng cường sử dụng đồ dùng và ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy học đạt kết quả tốt.

11,Các tổ trưởng đôn đốc giáo viên lên kế hoạch,năm tháng tuấn đầy đủ và cập nhật ở trang Web kịp thời

12,GVCN hoàn thành sổ điểm lớp để giáo viên vào điểm tháng 9

13,BGH dự gời thăm lớp 4 tiết

14,Các tổ trưởng hoàn thành kế hoạch năm của tổ

15,Thanh tra chuyên đề giáo viên :Thầy Thịnh,Cô Huệ,Cô Lam

16,Các tổ trưởng có kế hoạch theo dỏi  kế hoạch BDTX giáo viên

17,Đăng ký kiểm tra đề chung ,cắt phách chấm chung.

Các tin khác