Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 12 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:31 03/09/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 9

 

I, Thực hiện chương trình: Thực hiện chương trình tuần 3, 4, 5, 6, 7

II, Dạy- học:

1,  Tiếp tục ổn định nền nếp dạy học đầu năm

2, Cùng phối hợp với hiệu trưởng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.

3, Tăng cường kiểm tra việc BDHS giỏi các môn chú ý: Giải toán máy tính cầm tay Khối 8, 9. giải Avăn qua mạng, toán qua mạng.

4, Triển khai các tổ tiến hành hội nghị tổ khối để chuẩn bị hội nghị CBGV đầu năm.

5, Chỉ đạo các tổ tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên tháng 9 vào tuần 4

6, Chỉ đạo các tổ sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ đảm bảo đúng quy chế, quy định của ngành.

6, Các tôt trưởng, tổ phó có kế hoạch dự giờ thường xuyên giáo viên đảm bảo 4 tiết/ 1 giáo viên.

7, Chỉ đạo các tổ lên kế hoạch năm, tháng, tuần đầy đủ kịp thời. Chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch dạy học kịp thời và đầy đủ ở trang Web (yêu cầu tổ trưởng kiểm tra hàng tuần).

8, Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên vào điểm tháng 9 ở sổ điểm và cổng thông tin điện tử kịp thời đầy đủ, đảm bảo đúng quy định.

9, Cấc tổ trưởng chỉ đạo giáo viên đăng ký đồ dùng kịp thời , đầy đủ chú ý đồ dùng phục vụ các tiết dạy thực hành các môn học có trong chương trình của BGD.

10, Phó HT dự giờ thăm lớp 4 giáo viên

11, Công tác kiểm tra nội bộ:

     + Thanh tra toàn diện: 3 giáo viên: Cô Ái, Thầy Đặng, Thầy Thu.

      + Thanh tra chuyên đề: Thầy Linh, Cô K.Anh, Cô Nga.

12, Tổ chức tập huấn cài đặt và ra đề kiểm tra ( Thầy Sơn)

 

                                                              Quảng Thọ, ngày 1/9/2015

                                                                       Phó hiệu trưởng                                                        

                      

Các tin khác