Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 23 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 08:30 10/09/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH PHT THÁNG 9/2018

I. Đánh giá công tác tháng 8

Những việc làm được:

 

-         Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi lại đảm bảo; chỉ đạo GVCN cập nhật điểm thi lại vào học bạ đảm bảo chính xác.

-         Đã tham mưu cho HT phân công đội ngũ năm học 2018-2019 khá phù hợp

-         Đã chia thời khóa biểu năm học 2018-2019 kịp thời

-         Tham gia học chính trị đầu năm

-         Chỉ đạo các tổ chuyên môn rà lại ĐDDH, sắp xếp phòng thiết bị; danh mục đề nghị mua sắm, sửa chữa thiết bị dạy học.

-         Xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát chung các môn Văn, Toán, Anh.

-          Đã tham gia tập huấn theo kế hoạch

-         Hoàn thành khá tốt các kế hoạch đã đề ra

-         Chốt số lượng các lớp

-         Lập danh sách và lên kế hoạch bồi dưỡng hsg đảm bảo

-         Ổn định nề nếp dạy- học

Hạn chế:

- Chưa nhắc nhỡ kịp thời giáo viên còn chậm một số công việc

II. Kế hoạch tháng 9

1. Lên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

2. Lên thời khóa biểu dạy bồi dưỡng

3. Hoàn thành sổ điểm cá nhân và các loại hồ sơ chuyên môn khác

4. Xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học

5. Lên TKB dạy thêm ở trường

6. Dự giờ thăm lớp

7. Xây dựng kế hoạch cá nhân

8. Tham gia các buổi họp, chuyên môn, tập huấn (nếu có)

9. Tập hợp ý kiến đề xuất của tổ chuyên môn.

10. Xây dựng kế hoạch các cuộc thi, phong trào năm học.

 

ĐCBS

 

 

 

Các tin khác