Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phó Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:18 18/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                              Quảng Thọ, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM 2019

1. Công tác số lượng:

        - Tăng cường công tác chủ nhiệm, duy trì số lượng học sinh hiện có 341HS/178 nữ.

       Trong đó Khối 6: 103/54 nữ;  Khối 7: 47 nữ; Khối 8: 75/42 nữ; Khối 9: 73/35 nữ.

        - GVCN tăng cường công tác chủ nhiệm, bám lớp nắm tình hình, xây dựng nề nếp, nắm số lượng HS.

     2. Công tác chuyên môn:

        - Tổ chức khai giảng năm học 2019-2020

        - Thực hiện chương trình tuần 3, 4, 5, 6.

         - Đi vào hoạt động chuyên môn, tăng cường kiểm tra thường xuyên, dự giờ nắm tình hình.

        - Các tổ bộ môn triển khai kế hoạch BDTX cho giáo viên.         

         - Tiến hành dự giờ, thao giảng (theo tinh thần công văn 40/PGDĐT v/v triển khai thực hiện nội dung đổi mới PPDH các môn học và công văn 593/SGDĐT-GDTrH), kiểm tra hồ sơ sổ sách, thanh tra toàn diện, chuyên đề.

        - Bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 9 (9 môn Toán, Lý, Tin, Hoá, Sinh, Ngữ văn, Sử, Địa, Tiếng Anh). Khối 8 (5 môn Toán, Lý, Ngữ văn, Tiếng Anh, MTCT). Khối 7 (MTCT). Tăng cường bồi dưỡng Máy tính cầm tay khối 8, khối 7. Động viên và tạo điều kiện cho HS giỏi tham gia bồi dưỡng tại THCS Đặng Dung đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu của PGD.

       - Giáo viên hoàn chỉnh các quy định về hồ sơ chuyên môn: Cập nhật đầy đủ các hồ sơ sổ sách theo quy định, lên kế hoạch sử dụng thiết bị và lịch báo giảng ở cổng thông tin, nộp kế hoạch sử dụng thiết bị học kỳ I.

   - Thực hiện học nghề tại trung tâm GDNN-GDTX Quảng Điền, GVCN động viên học sinh khối 8 tham gia học nghề đầy đủ. HS không học nghề không xếp HK loại tốt.

        - Triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

- Hoàn thành phân phối chương trình năm học 2019-2020 nộp PGD.

   - Triển khai cho HS tham gia cuộc thi KHKT 2019-2020

   - Tham gia tập huấn chuyên môn do cấp trên tổ chức, tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Sở GD.

   - Triển khai thực hiện công tác phổ cập: Điều tra, cập nhật số liệu phổ cập.

   - Sinh hoạt HĐNGLL theo chủ đề của tháng 9.

        - Triển khai tháng an toàn giao thông cho học sinh.

    - Tổ chức hội nghị Ban dại diện cha mẹ học sinh sáng ngày 01/9.

    - Tổ chức Hội nghị CBCCVC.

      - Các lớp tổ chức đại hội chi đội.

      - Đại hội Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội.

                                                                                                                   

                                                                                      P. Hiệu trưởng

                                                                               

                                                                                 Nguyễn Thị Ngọc Mai

Các tin khác