Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Công đoàn cơ sở

Cập nhật lúc : 09:27 01/03/2020  

Kế hoạch tháng 3 năm 2020

Kế hoạch tháng 3 năm 2020

1. Vận động đv chủ nhiệm ổn định nề nếp, duy trì sĩ số của lớp (sau khi HS đi học trở lại);

2. Vận động đvcđ tham gia đầy đủ các hoạch động của nhà trường;

3. Vận động đvcđ tham gia trực theo phân công;

4. Vận động đv tham gia lao động toàn trường phòng chống dịch Covid 19 (lau bàn ghế, lau sàn nhà, hành lang cầu thang, quét sân trường, nhặt rác sân vân động);

5. Vận động đv nam tham gia trồng cây trong nhà trường;

6. Vận động đoàn viên hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch sử dụng thiết bị;

7. Vận động đoàn viên tăng cường bồi dưỡng HSG (sau khi HS đi học trở lại);

8. Vận động đoàn viên tăng cường luyện tập điền kinh cho HS (sau khi HS đi học trở lại);

9. Vận động đv dạy giúp đồng nghiệp khi cần thiết;

10. Vận động đoàn viên tham gia tập huấn theo sự phân công của nhà trường;

11 Vận động đoàn viên hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách; kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy hoc;

12. Vận động đoàn viên tăng cường  phụ đạo học sinh yếu (sau khi HS đi học trở lại);

13. Vận động đv tăng cường dự giờ; sử dụng đồ dùng dạy học; thanh tra chuyên đề và thanh tra toàn diện đầy đủ;

14. Vận động đoàn viên tham gia tham quan cùng học sinh khối 9 (trong điều kiện cho phép);

15. Vận động đv tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ: 8/3, 26/3 (trong điều kiện cho phép);

16. Họp BCH Cđ mở rộng và họp Công đoàn;

17. Tổ chức tọa đàm 8/3 (trong điều kiện cho phép);

18. Phổ biến các kế hoạch của Công đoàn và các Kế hoạch - Công văn của Liên đoàn.