Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Công đoàn cơ sở

Cập nhật lúc : 20:26 04/04/2018  

Kế hoạch tháng 4 năm 2018

1. Vận động đv chủ nhiệm duy trì sĩ số của lớp; ổn định lớp.

2. Vận động đvcđ tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường.

3. Họp BCH Cđ mở rộng.

4. Vận động đoàn viên đảng viên thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát của chi bộ.

5. Vận động đv dạy bù đảm bảo chương trình.

6. Vận động đoàn viên lập đề cương và tiến hành ôn tập cho HS.

7. Vận động đoàn viên hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách.

8. Vận động đv đăng kí đồ dùng dạy học; sử dụng CNTT vào giảng dạy

9. Vận động đoàn viên vào điểm theo qui định

10. Vận động đoàn viên thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy hoc.

11. Vận động đv thực hiện tốt các hoạt động chào mừng ngày 30/4, 01/5..

12. Vận động đv đưa HS tham gia thi HS giỏi cấp tỉnh.

13. Vận động đoàn viên tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018

14. Vận động đv tăng cường dự giờ; sử dụng đồ dùng dạy học; thanh tra chuyên đề và thanh tra toàn diện đầy đủ.

15. Vận động đoàn viên đăng kí tham quan trong dịp hè.