Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Lý - Hóa - Công nghệ

Cập nhật lúc : 10:14 29/05/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

 PHÒNG GD ĐT QUẢNG ĐIỀN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                 ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH       

KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2020

1. Công tác số lượng: 

- Tăng cường công tác chủ nhiệm nắm tình hình HS, duy trì số lượng học sinh do tổ quản lý.

 - Tăng cường nắm tình hình các mặt về HS. Chú ý giáo dục đạo đức cho HS.  

 - GVCN thường xuyên đánh vắng, cập nhật sổ mẫu 1PT, 2PT đúng thời gian quy định (ghi chú hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách vào sổ).

- GVCN nhắc nhỡ học sinh giữ gìn vệ sinh chung trong lớp , ngoài lớp , các nhà vệ sinh

2. Công tác chuyên môn: 

 - Thực hiện chương trình tuần 6,7,8,9  HKII

- Lên lịch báo giảng kịp thời ở trang Web

- Bồi dưỡng thường xuyên : nội dung 3 : Modunl 4 : Phương pháp kĩ thuật   xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS

-  . Hoàn thành  biên bản BDTX Nội dung 3. Hoàn thành hồ sơ  BDTX năm học 2019 -2020  vào ngày 14 /5

 - Thực hiện tốt các nề nếp, hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của chuyên môn: soạn giáo án theo mẫu quy định, lên lịch báo giảng, ký sổ đầu bài (cuối tuần khóa sổ), kiểm tra thường xuyên, dự giờ, thao giảng, đánh vắng HS và cập nhật điểm vào sổ gọi tên ghi điểm. Chú ý Cập nhật kế hoạch ở trang web, lịch báo giảng ở cổng thông tin kịp thời (Tổ kiểm tra vào thứ 2 hàng tuần).

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8. Vận động học sinh đi học bồi dưỡng chuyên cần. Lập danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh, Hóa, Tin. Bồi dưỡng theo kế hoạch chuyên môn

- Tăng cường dự giờ thường xuyên HKII 5 tiết / gv

- Dự giờ thầy Huy , thầy Cường.

- TTTD thầy Ân ( 2 tiết )

- TT CĐ :  Thầy Cường, thầy Linh, Cô Bích, thầy Sang

- Thao giảng : Thầy Linh , Thầy Cường , Cô Ái , Thầy Ân , Phương.

- Sinh hoạt chuyên môn  tổ theo định kì.

 - Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT.

- Tham gia cuộc thi rà soát bom mìn: Cô Ái, Cô Phương.

 - Lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây các lớp chủ nhiệm .

- Kiểm tra hồ sơ tháng 5 vào ngày 20

 3/ Các hoạt động khác:

Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 05 theo chủ điểm.

- Lao động , trồng cây theo kế hoạch phân công.

- Học sinh đi học phải đo thân nhiệt trước khi vào lớp . Gv bộ môn cùng với y tế đo thân nhiệt cho học sinh , hướng dẫn học khi ra về phải giản cách.

- GVBM gia hạn thời gian học trên mạng..

     Duyệt của BGH                                                                                                          

                                                                           Quảng Thọ , ngày 1/5/2020

                                                                                       Tổ Trưởng 

                                                                                      Trần Đức Sơn

Các tin khác