Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:22 05/10/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

I/Công việc:

 

1/ Số lượng:

 

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm

 

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

 

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng vào đầu tuần.(6 /10)

 

2/ Dạy và học:

 

- Thực hiện chương trình tuần 7 - 11 học kì I  

 

- Hội nghị công đoàn; Đại hội liên đội; Đại hội chi đoàn.   

 

 - Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015.

 

- Họp Liên tịch 13h00 .Họp Hội đồng Sư phạm 14h00 ngày 2/10.

 

- Tổ,giáo viên xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác BDTX nội dung 2 và mô đun 23

 

- Công tác kiểm tra nội bộ:

 

 + Thanh tra chuyên đề:

 + Thanh tra toàn diện;

 

- Chỉ đạo chuyên môn, tổ ,đoàn thể ,giáo viên lên kế hoạch năm ,tháng ,tuần kịp thời và đầy đủ ở trang Web trường ( Yêu cầu C/m, Tổ kiểm tra hằng tuần vào thứ 2)

 

- Thao giảng tuần 1, 3. ( Cô  Vinh, cô T Tâm )).

 

- Nộp Bản đánh giá  tháng : Tổ vào 25 hằng tháng.

 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và giải IOE  qua mạng.

 

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin. Lên kế hoachj sử dụng ở trang web.

 

- Tập huấn chiều thứ Sáu( ngày 8/10 ) tại trường.

 

- Thực hiện tốt các cuộc vận động của Ngành.

- Kiện toàn Hội đồng trường .Kế hoạch phòng chống,lụt bão năm 2015…

 

3/ Hoạt động ngoài giờ:

 

a) Đội :

 

Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 10 theo chủ điểm.

 -Thi rung chuông vàng: Thích ứng biến đổi khí hậu

- Tiến hành đại hội chi đội, liên đội thứ Ba ngày 06/10.

 

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội, các bài múa hát sân trường mới cho GVCN, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. 

 

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp , kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

 

- Kiểm tra họat động thể dục giữa giờ ( Thầy Đức , cô T Tâm)

 

- Kiểm tra đội hình ,đội ngũ các lớp

 

- Tập múa hát sân trường và sắp xếp và trang hoàng phòng Đội.

 

- Triển khai chương trình rèn luyện đội viên.

 

b/ Đoàn thể:

 

 

- Hội nghị công đoàn, chi đoàn cuối tháng 09/15

 

- Đại hội liên đội. đoàn

 

c) Lao động:

 

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

 

Các tin khác