Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:10 03/10/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

                                                                                                                                                     KẾ HOẠCH THÁNG 10

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng ở các lớp chủ nhiệm: 8/3: 34/22; 9/2: 29/11

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 10 ( ngày 06/10/2016).

2/ Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 7- 8-9-10-11 học kỳ I.

- Tiếp tục kiểm tra toàn diện 2 cô Phương.

- Thanh tra chuyên đề 02 giáo viên.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm

- Thao giảng tuần 9 – 10: Thầy Thu, Cô T. Tâm, Cô Như Tâm, Thầy Tùng

 - Kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 10.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và Anh Văn qua mạng.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Giáo viên vào điểm tháng 10.

- Duyệt kế hoạch tổ 05/10

- Kiểm tra sổ đầu bài, sổ điểm, mẩu PT, lịch báo giảng vào ngày 06 tháng 10 năm 2016.

- Các tổ trưởng thu và giữ đề kiểm tra 1 tiết của giáo viên làm hồ sơ lưu trữ của tổ.

 - BGH dự giờ thường xuyên : 6 tiết

- Tập huấn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường Trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 06/10/2016.

- Họp hội đồng lúc 9 giờ 10 phút ngày 08/10

- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 vào ngày 03/10/16.

- Tổ theo dõi đôn đốc  giáo viên có kế hoạch học BDTX

- TriểN khai kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi Huyện.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 10: Chăm ngoan học giỏi

- Tham gia tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội, các bài múa hát sân trường mới cho GVCN, học sinh, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. 

- GVCN chuẩn bị tiết sinh hoạt để BGH dự giờ, kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

- Kiểm tra họat động thể dục giữa giờ ( Thầy Đức, Cô Thanh Tâm)

- Tập múa hát sân trường

- Triển khai chương trình “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và Thi liên môn…

- ĐH Liên Đội 13h30 ngày 08/10/16

- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 vào ngày 03/10/2016

Các tin khác