Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 03:06 04/11/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2016

--------&--------

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm các lớp chủ nhiệm: 8/3: 34/22; 9/2: 29/11

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học, tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 11 ( ngày 03/11/2016). GVCN đánh vắng tháng 11)

2/ Dạy và học: 

- Thực hiện chương trình tuần 10 - 14 học kì I                     

- Họp Hội đồng Sư phạm . Sinh hoạt c/m tổ

- Lên lịch báo gảng ở cổng TTTĐT kịp thời chính xác

- Tổ, giáo viên xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác BDTX.Nội dung 1: Đổi mới quản lí, sinh hoạt chuyển môn , phát triển định hướng năng lực học sinh

-BGH Thanh tra chuyên đề : kiểm tra hồ sơ, dự giờ.

- Thao giảng: , Thầy Tùng , Cô Nam , Cô Thanh Tâm, Côn Nga

- Thanh tra toàn diện:  Cô Nam.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án tuần 2 tháng 11.

- GV anh văn tăng cường sử dụng phòng Lap và làm vệ sinh phòng sạch sẽ.

- Dự giờ thuyên xuyên : Cô Nga, Thầy Thu.( Tổ phó lên kế hoạch dự giờ)

- Sinh hoạt chuyên môn cụm tai trường THCS Lê Xuân môn Thể dục ngày 24/11.

- Nộp sản phẩm soạn giáo án Elearning 

- Ra đề thi học kì 1 : Môn Anh văn: khối 6,8 Cô Nga; khối 7,9 Thầy Thu nộp trước ngày 15/11, các môn còn lại Nhạc, Họa Thể dục, GDCD nộp ngày 21/11.

- Thi giáo viên giỏi Trường : thầy Tùng

- Nộp các chủ đề tích hợp liên môn , hoặc đơn môn

- Vào điểm sổ chính và cổng TTĐT tháng 11

- Nộp đề KT  1 tiết , lưu bài KT 1 tiết theo quy định chuyên môn ( 5 bài mỗi loại) , lưu ý có nhận xét của giáo viên , tổ trưởng lưu giữ.

- Lập kế hoạch sử dụng ĐDDH,các tiết thực hành, mượn trả trong tháng, học kì …

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn, chú ý giải anh văn qua mạng.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- GV tăng cường dự giờ đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

- Giáo viên Tiếng Anh tiến hành giảng dạy theo tinh thần tập huấn ngày 21 tháng 10 năm 2016 của chuyên môn PGD.

3 Các hoạt động khác

Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 11 theo chủ điểm: Tôn sư trọng đạo

-  Tham gia các phong trào chào mừng 20 / 11 do Liên đội tổ chức

- Lao động theo kế hoạch-

- Dự giờ sinh hoạt lớp.... 

- Tham gia tọa đàm kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

     Duyệt của BGH                                     Quảng Thọ, ngày 03 tháng 11 năm 2016

                                                                                             Tổ trưởng

 

                                                                          

      Trương Văn Dũng                                                  Dương Thị Thanh Tâm                        

Các tin khác