Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:57 02/12/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

22:22 12/11/2019)

                                                       

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                           Quảng Thọ, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2019

1. Công tác số lượng:

- Tăng cường công tác chủ nhiệm nắm tình hình HS, duy trì số lượng học sinh hiện có 341HS/178 nữ.

Trong đó Khối 6: 103/54 nữ;  Khối 7: 90/47 nữ; Khối 8: 75/42 nữ; Khối 9: 73/35 nữ.

 - Tăng cường nắm tình hình các mặt về HS. Chú ý giáo dục đạo đức cho HS.  

 - GVCN thường xuyên đánh vắng, cập nhật sổ mẫu 1PT, 2PT đúng thời gian quy định (ghi chú hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách vào sổ).

- GVCN nhắc nhỡ học sinh giữ gìn vệ sinh chung trong lớp , ngoài lớp , các nhà vệ sinh

2. Công tác chuyên môn:

 - Thực hiện chương trình tuần 12, 13, 14, 15, 16. Gv có kế hoạch dạy bù kịp thời

  -Tổ lên kế hoạch dự giờ, thao giảng, kiểm tra hồ sơ\/

- Kiểm tra chuyên đề

  - Triển khai chuyên đề tổ  HKI  

- Thao giảng cô Nam, cô Tâm, cô Yến

- Thầy Thu tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

-  Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, cá nhân xây dựng kế hoạch BDTX. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1.

 - Thực hiện tốt các nề nếp, hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của chuyên môn: soạn giáo án theo mẫu quy định, lên lịch báo giảng, ký sổ đầu bài (cuối tuần khóa sổ), kiểm tra thường xuyên, dự giờ, thao giảng, đánh vắng HS và cập nhật điểm vào sổ gọi tên ghi điểm. Chú ý Cập nhật kế hoạch ở trang web, lịch báo giảng ở cổng thông tin kịp thời (PGD kiểm tra vào thứ 2 hàng tuần).

   - Tổ CM  kiểm tra hồ sơ cá nhân trong tổ theo qui định. BGH kiểm tra các hoạt động chuyên môn. Tổ kiểm tra hồ sơ hàng tháng từ 15,, 20 / 11 . Tổ báo cáo cho trường trước ngày 25  /11

 - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8,9. Vận động học sinh đi học bồi dưỡng chuên cần.

- Sinh hoạt chuyên môn  tổ theo dịnh kì.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT.

- Nộp đề cương , đề thi HKI trước ngày 16 tháng

  -Thực hiện học nghề tại trung tâm GDNN-GDTX Quảng Điền . HS tham gia đầy đủ. GVCN cần quan tâm nhắc nhở nhiều.

  -Tổ và cá nhân hoàn thành các kế hoạch năm học, BDTX,  kế hoạch sử dụng thiết bị.

 - Tổ trưởng thu và giữ đề kiểm tra, bài kiểm tra 1 tiết (photo) của HS với 5 mức độ (5 bài) làm hồ sơ lưu trữ.

  - Tham gia hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019. Xây dựng kế hoạch thực hiện tuần lễ học tập suốt đời từ : tổ chức hoạt động viết bài giới thiệu sách, đọc sách thư viện.

  - Sinh hoạt HĐNGLL theo chủ đề của tháng 11.  Vào điểm tháng 11

- Lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây các lớp chủ nhiệm

- Thực hiện phòng chống bão lụt 2019 nghiêm túc theo phân công.

II/ Điều chỉnh bổ sung

Duyệt của BGH                                                  Quảng Thọ, ngày 07 tháng 11 năm 2019

                                                                          Tổ Trưởng

Các tin khác