Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:42 08/04/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH THÁNG 04/2019

&

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- GVCN ổn định và duy trì số lượng hiện có ở các lớp.

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học. Hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học.

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 04 ( ngày 20/04/2019).

2/ Dạy và học:

- Thi đua “Chào mừng 44 năm giải phóng miền Nam ,thống nhất Tổ quốc” .

- Các tổ trưởng chỉ đạo giáo viên thống nhất đề cương ôn tập và đề thi học kỳ II nộp vào ngày 07/04/2019. Hạn chế tuần 14 HK2 trở về trước.

- Thực hiện chương trình tuần   31-32-33 -34 học kỳ II.

- Thi nghề khối 8 từ 07-10/4/2018.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ đảm bảo đúng quy định.

- Tiến hành kiểm tra chấm điểm BDTX.Nộp PGD 15/4/2019

- Viết sáng kiến kỷ thuật nộp ngày 15/4/2019.

- 15/4/2019 Thông báo học sinh tự do nộp đơn xét tuyển.

- . Thi học sinh  giỏi dự thi tỉnh ,ngày 04/4/2019. Gồm 4 em ( Địa 2 , Văn 1 , Sử 1)

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Giáo viên vào điểm ở máy tính và sổ điểm lớp.

- Thanh tra chuyên đề .

- Họp liên tịch lúc 13h30 giờ ngày 04 tháng 4 năm 2019.

- Họp hội đồng lúc 14h15 ngày 04 tháng 4 năm 2019.

- Các tổ trưởng tiến hành thu duyệt đề kiểm tra 1 tiết, thao giảng chỉ đạo giáo viên vào điểm.

- Xét nâng lương 6 tháng đầu năm và thâm niên 15/4/2019.

- Thanh tra toàn diện: Cô Thanh Tâm

- Thao giảng: Thầy Tùng, Thầy Lành.

- Kiểm tra hồ sơ tháng 04/2019.

- Tham gia công nhận Nông thôn mới.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

Chào mừng 44 năm giải phóng miền Nam ,thống nhất Tổ quốc vệ sinh phong quang trường lớp,treo cờ ,băng rôn …và dâng hương nghĩa trang Liệt sỹ, nhà lưu niệm NCT…

Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng theo chủ điểm .

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp, kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút).

- Thi Văn nghệ.

- Ngoại khóa.

II/ Điều chỉnh bổ sung:

                                                           

                                                                                                                                                 Quảng Thọ, ngày 01 tháng 4 năm 2019

                                                         Tổ trưởng

 

                                                              Dương Thị Thanh Tâm

Các tin khác