Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 25 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 10:37 09/04/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021
PHÒNG GD ĐT QUẢNG ĐIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 NĂM 2020 1. Công tác số lượng: - Tăng cường công tác chủ

 PHÒNG GD ĐT QUẢNG ĐIỀN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                 ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH       

                    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 NĂM 2020 

1. Công tác số lượng: 

- Tăng cường công tác chủ nhiệm nắm tình hình HS, duy trì số lượng học sinh hiện có 341HS/178 nữ.

Trong đó Khối 6: 103/54 nữ;  Khối 7: 90/47 nữ; Khối 8: 75/42 nữ; Khối 9: 73/35 nữ.( duy trì số lượng học sinh các lớp chủ nhiệm trong tổ ( lớp 6/2, 7/3, 9/2 )

 - Tăng cường nắm tình hình các mặt về HS. Chú ý giáo dục đạo đức cho HS. 

- GVCN nhắc nhỡ học sinh giữ gìn vệ sinh chung trong lớp , ngoài lớp , các nhà vệ sinh

2. Công tác chuyên môn: 

 - Thực hiện chương trình học trực tuyến, đưa bài giảng lên mạng

- Bồi dưỡng thường xuyên : nội dung 3 : Modunl 3 : Giáo dục học sinh THCS cá biệt

-  Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, cá nhân xây dựng kế hoạch BDTX. Hoàn thành  biên bản BDTX Nội dung 3

 -Trực trường  và lao động , trồng cây theo kế hoạch phân công.

- Học sinh nghỉ học ( dịch CORONA)

- Thực hiện công tác phòng chống dịch theo chủ trương của Đảng và nước.

- GVCN , GVBM theo dõi học sinh  học trực tuyến , đôn đốc học sinh học đầy đủ.

- GVBM đưa bài đúng quy định , chất lượng và kịp thời.

-Sau khi học sinh đi học , GVBM có kế hoạch ôn tập , phụ đạo  kịp thời

II/ Điều chỉnh bổ sung 

- Gia hạn thời gian đưa bài học lên mạng để học sinh tiếp tục học.

- Thực hiện tuần 5 HKII theo chương trình giảm tải.

- Hoàn thành sổ đầu bài 2 tuần học trên mạng

     Duyệt của BGH                                                                                                          

                                                                           Quảng Thọ , ngày 1/4/2020

                                                                                       TổTrưởng 

                                                                                  Ngô Đình Thiên Thu  

Các tin khác