Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 21:43 08/09/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

KẾ HOẠCH THÁNG 08/2014

 

                                                             --------&--------

 

I/Công việc:

 

1/ Số lượng:

 

Tập trung học sinh đầu cấp (lớp 6)

 

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.

 

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

 

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 08 ( ngày 18/08/2014).

 

2/ Dạy và học:

 

   Thực hiện chương trình tuần 1,2 học kỳ I.

 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, Giair anh văn qua mạng.

 

- Đăng ký và mượn dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin tháng 08.

 

- Họp hội đồng trường ngày 03/08/2014 vào lúc 13h00, họp hội đồng sư phạm vào lúc 14h30.

 

- Thi lên lớp 7h30 ngày 08/08/2014.

 

- Tập trung học sinh dặn dò đầu năm, chép thời khóa biểu, làm vệ sinh lớp, quét dọn sân trường… vào ngày 11/08/2014.

 

- Khối sáng: khối 6, 9 tập trung vào lúc 7h15.

 

- Khối chiều: khối 7,8 tập trung vào lúc 13h00.

 

- Ngày 13-14/08/2013 học chính trị đầu năm học tại hội trường phòng giáo dục.

 

- Khảo sát chất lượng đầu năm môn ToánK7-8-9

 

-Khảo sát chất lượng đầu cấp Khối 6  :.Theo Kế hoạch của Sở GD&ĐT

 

3/ Các hoạt động khác

 

Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 08 theo chủ điểm.

 

 

 

- Họp phụ huynh học sinh đầu năm.

 

 

- Tổng vệ sinh đâu năm học vào ngày 02/08/2014

 

 

Các tin khác