Dạy tức là học hai lần''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 06:32 16/08/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 08/2015

 

--------&--------

 

C

 

1/ Số lượng:

 

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm lớp 8/1

 

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

 

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 08( ngày 17/8/2015).

 

2/ Dạy và học:

 

- Triển khai ôn tập học sinh thi lại từ 01/8- 08/8/2015.

 

- Ngày 08/8/2015 lúc 8h00 thi lên lớp.

 

- Ngày 10/8/2015 ,7h00 tập trung học sinh toàn trường ,phổ biến kế hoạch .

 

  Lúc 9h00 Họp Hội đồng xét lên lớp . Công đoàn phát thưởng cho con em CBCC.

 

- Ngày 13/8/2015 lúc 7h30 họp Hội đồng trường, Hội đồng sư phạm .

 

  Sinh hoạt chuyên môn : Xây dựng chương trình năm học 2015-2016.

 

- Thực hiện chương trình tuần 1,2 học kì I .Ngày học bắt đầu 17/8/2015.

- Thứ năm 20/8/15 ,13h30   Sinh hoạt chuyên môn tổ, giáo viên xây dựng kế hoạch

 

- Thanh tra chuyên đề:  T Thu

 

- Học chính trị hè năm học 2015-2016 tại Nhà Văn hóa xã ngày 29,30/8

 

- Đăng ký thi đua và sáng kiến kinh nghiệm.

 

- Công tác bồi dưỡng học sinh giải Anh Văn qua mạng.

 

- Tổ nộp Bản đăng ký sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

 

- Hội nghị tổ và đăng ký các chỉ tiêu chuyên môn.

 

3/ Hoạt động ngoài giờ:

 

a) GVCN:

 

Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 08 theo chủ điểm.

 

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội, các bài múa hát sân trường mới cho GVCN, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. 

 

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp , kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

 

- Kiểm tra họat động thể dục giữa giờ ( Thầy Đức, Cô Thanh Tâm)

Các tin khác