Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:31 07/09/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

                                                                                                                                      KẾ HOẠCH THÁNG 8

I SỐ LƯỢNG:

- GVCN duy trì số lượng hiện có lowps 8/3, 9/2

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vaanj động học sinh dến trường.

-Báo cáo số lượng đầu năm cho cô Mai

II DẠY VÀ HỌC 

- Thực hiện chương trình tuần 1.2

- Sắp xếp đồ dùng dạy học , phòng lap và liệt kê các đồ dùng còn thiếu cho chuyên môn.

- Nhận hồ sơ , giáo án tại cô Lan.

- Đăng kí giáo án Word.

- Nộp danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi cho chuyên môn.

- Đăng kí lịch bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường

- Hoàn thành các loại hồ sơ giáo án theo qui định

- Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có 

- Kiểm tra lịch báo giảng ở trang Web vào thứ 3 hàng tuần.

- Điều chỉnh phân phối chương trinh bộ môn.

- Đưa bản đăng kí thiết bị dạy học cả năm lên tranh web. 

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

-Điều tra phổ cập .

Sơ kết hội nghị công đoàn.

-Phát thưởng cho con  của giáo viên trong trường.....

- Trang hoàn cây xanh trong lớp học.

Các tin khác