Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:05 23/08/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2017

--------&--------

1/ Số lượng:

- ổn định nề nếp dạy học và báo cáo số lượng cho nhà trường.

- Lớp 7/1,7/2,9/3

2/ Dạy và học:

- 01/8/2016 Trả phép hè và họp hội đồng lúc 8h00.

- 02/8/2017 Tâp trung học sinh phổ biến kế hoạch đầu năm học.

- Kế hoạch ôn tập cho học sinh rèn luyện trong hè từ ngày 02/8- 07/8/2017. Kế hoạch thi ngày 08/8/2017 lúc 7h15. Chiều 13h30.

- Họp Liên tịch lúc 8h00 ngày 08/8

- GVCN các lớp (CN năm học 2016-2017) sẽ nhận điểm thi lại của lớp mình và có trách nhiệm cộng điểm thi lại vào học bạ của học sinh.Ngày 09/8/2016 GVCN nhận kết quả thi, cộng điểm thi vào học bạ.

- Ngày 14/8/2017 Sinh hoạt chuyên môn lúc 8h00.

- 15/8/2017 Lao động theo khối (Sáng 7h15 : Gồm khối 6&9. Chiều 13h30 Gồm khối 7&8

- Thứ năm lúc 8h00 Họp Hội đồng SP. Công bố phân công nhiệm vụ và TKB.

- Sắp xếp TBDH bộ môn từ 1/8-15/8/2017.

- Học chính trị đầu năm từ ngày 09-10/8/2016 tại Nhà văn hóa xã.

- Ngày 21/8/2016 Học tuần 1 học kỳ I.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

-Đội:

Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 8 theo chủ điểm.

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội,cho học sinh.Luyện đội cờ, đội trống, đội nghi thức chuẩn bị cho khai giảng.

- Kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút) , đội  trực cờ đỏ.

Lao động:

- Tổng vệ sinh phong quang trường lớp, lau chùi bàn ghế chuẩn bị cho năm học mới.

Các tin khác