Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:59 22/08/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                          Độc Lập-Tự do-Hạnh Phúc

            -------------------------                                                      ------------------------              

                                   KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Duy trì số lượng được giao : các lớp chủ nhiệm : 6/3, 7/2, 8/1,8/2

2/Cơ sở vật chất & TBDH:

- Kiểm tra thiết bị dạy học : phòng Lap 

3/ Dạy và học:

- 01/8/2018 Trả phép hè và họp Liên tịch lúc 8h00. HĐSP lúc 9h00

- 02/8/2018 Tâp trung học sinh phổ biến kế hoạch đầu năm học.

- Kế hoạch ôn tập cho học sinh rèn luyện trong hè từ ngày 13/8- 14/8/2018. Kế hoạch thi ngày 15/8/2017 lúc Sáng 7h15. Chiều 13h30. Chấm thi. Họp xét lên lớp.

- Họp chuyên môn, sinh hoạt tổ lúc 7h30

-  Kiện toàn Hội đồng trường, Liên tịch ngày 08/8/2018.

- GVCN các lớp (CN năm học 2017-2018) sẽ nhận điểm thi lại của lớp mình và có trách nhiệm cộng điểm thi lại vào học bạ của học sinh.Ngày 16 /8/2018 GVCN nhận kết quả thi, cộng điểm thi vào học bạ.

- Ngày 09,10/8/2018 Học chính trị hè lúc 7h30 tại Nhà văn hóa xã.

- Ngày 15/8/2017 Lao động theo khối (Sáng 7h15 : Gồm khối 6&9. Chiều 13h30 Gồm khối 7&8. Theo kế hoạch)

- Ngày 16/8/2018 Họp Hội đồng SP Công bố phân công nhiệm vụ và TKB. Sinh hoạt chuyên môn .

- Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

- Sắp xếp TBDH bộ môn từ 1/8-15/8/2018.

- Chép thời khóa biểu , nhận văn phòng phẩm.

- Nộp phân phối chương trình, kế hoạch tự chọn , bồi dưỡng

- Ngày 20/8/2018 Học tuần 1 học kỳ I.

3/ Hoạt động ngoài giờ: 

Vệ sinh trường lớp theo kế hoạch của liên đội                                                                                                                                Quảng Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2018

                                                             

                                                           

                                                                                                                                                                                                   Tổ trưởng

Duyệt của BGH                                                                                                                                                                             Dương Thị Thanh Tâm

Các tin khác