Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 21:46 08/09/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

KẾ HOẠCH THÁNG 09/2014

                                                        

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu các lớp 7/1 ,8/1 ,8/2

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 09 ( ngày 08/09/2013).

2/ Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 3,4,5,6 học kì I  

- Duyệt khai giảng NH :2014-15 7h30 ngày 04/9/2014.                                                          

  - Họp Liên tịch 8h30 Họp Hội đồng trường 9h30 ,ngày 04/9/2014.

- Tổ,giáo viên xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác BDTX

- Giáo viên nộp hồ sơ dạy thêm học thêm cho nhà trường

- Triển khai cuộc thi “ Em yêu lịch sử ViệtNam”

- Thao giảng tuần 3, 4.

- Đăng ký thi đua và sáng kiến kinh nghiệm.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chú ý môn MTCT.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Hội nghị tổ và đăng ký các chỉ tiêu chuyên môn.

- Tổ chức khai giảng năm học 2014-2015và trò chơi dân gian.( 7h00, ngày 05 tháng 09 năm 2014).

- Khảo sát học sinh lớp 6 ngày  17-18/9/2014

3/ Các hoạt động khác

Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 09 theo chủ điểm.

- Đại hội chi đội, liên đội 

- Tập múa hát sân trường.

- Triển khai chương trình rèn luyện đội viên, tháng an toàn giao thông

- Hội nghị công nhân viên chức đầu năm.

- Hội nghị công đoàn, chi đoàn 

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

Các tin khác