Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:43 06/09/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

KẾ HOẠCH THÁNG 09/2015

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm lớp 8/1

-Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 09 ( ngày 08/09/2015).

2/ Dạy và học: 15 công việc.

- Thực hiện chương trình tuần 3,4,5,6,7 học kì I  

- Duyệt khai giảng NH :2015-16 .Lúc 15h00 ngày 04/9/2015.      

 - Hội nghị Hội Cha mẹ học sinh lúc 7h00 ngày 03/9/15.

- Họp Liên tịch 13h00 .Họp Hội đồng Sư phạm 14h00

- Tổ,giáo viên xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác BDTX.

- Công tác kiểm tra nội bộ:

 + Thanh tra chuyên đề: Cô Nga.

 +Thanh tra toàn diện:Thầy Thu.

- Chỉ đạo chuyên môn, tổ ,đoàn thể ,giáo viên lên kế hoạch năm ,tháng ,tuần kịp thời và đầy đủ ở trang Web trường ( Yêu cầu C/m, Tổ kiểm tra hằng tuần vào thứ 2)

- Thao giảng tuần 3, 4.

- Đăng ký thi đua và sáng kiến kinh nghiệm.

- Nộp Bản đánh giá  tháng : Tổ vào 25 hằng tháng.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và Anh Văn qua mạng.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Tập huấn cài đặt và ra đề kiểm tra.

- Hội nghị tổ và đăng ký các chỉ tiêu chuyên môn.

- Tổ chức khai giảng năm học 2015-2016 và trò chơi dân gian.( 7h15, ngày 05 tháng 09 năm 2015.

- Kiện toàn Hội đồng trường .Kế hoạch phòng chống,lụt bão năm 2015…

3/ Hoạt động ngoài giờ:

a) Đội :

Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 09 theo chủ điểm.

- Tiến hành đại hội chi đội, liên đội trước ngày 20 tháng 09 năm 2015

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội, các bài múa hát sân trường mới cho GVCN, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. 

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp , kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

- Kiểm tra họat động thể dục giữa giờ ( Thầy Đức, Cô Thanh Tâm)

- Kiểm tra đội hình ,đội ngũ các lớp

- Tập múa hát sân trường và sắp xếp và trang hoàng phòng Đội.

- Triển khai chương trình rèn luyện đội viên, tháng An toàn giao thông

b/ Đoàn thể:

- Hội nghị công nhân viên chức đầu năm.( tháng 09 năm 2015.

- Hội nghị công đoàn, chi đoàn cuối tháng 09/15

- Đại hội liên đội.

c) Lao động:

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu ( Cô Linh )

Các tin khác