Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 02 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 19:21 04/09/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

KẾ HOẠCH  THÁNG 9/2017

 1.Số lượng;

- ổn định và duy trì số lượng ở các lớp 7/1,7/2,9/3

- GVCN báo cáo số lượng kịp thời.

2. Dạy và học:

1. Thực hiện chương trình tuần: 3,4,5,6

1. Lên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

2. Lên thời khóa biểu dạy bồi dưỡng

3. Hoàn thành sổ điểm cá nhân và các loại hồ sơ chuyên môn khác

4. Xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học

5. Lên TKB dạy thêm ở trường

6. Dự giờ thăm lớp

7. Xây dựng kế hoạch cá nhân

8. Tham gia các buổi họp, chuyên môn, tập huấn (nếu có)

9. Tập hợp ý kiến đề xuất của tổ chuyên môn.

10. Khai giảng năm học.

11 GVCN phân công , chuẩn bị các trò chơi

12 Kiểm tra hồ sơ vào ngày 15/9

13 Hội nghị tổ khối , xây dựng ké hoạch, đăng kí chỉ tiêu 

3. Hoạt động ngoài giờ lên lớp:

- ổn định nề nếp học tập.

- Tham gia ngoại khóa ATGT.

- Khai giảng năm học mới.

- Thực hiện chủ điểm tháng 9

- Đóng các loại quỹ theo qui định.

Các tin khác