Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:46 10/09/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN                          Độc Lập-Tự do-Hạnh Phúc

                                                                                                       ----------o0o--------                                                            

KẾ HOẠCH THÁNG 09/2018

--------&--------

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm các lớp chủ nhiệm: 6/3,7/2,8/1, 8/2

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 09 ( ngày 08/09/2017).

2/ Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 3,4,5,6,7 học kì I  

 -Ngày 01/9/2018. Hội nghị PHHS đầu năm.( học sinh nghỉ )

- Thứ 2 ,ngày 3/9 nghỉ bù ngày 2/9

-Thứ 3, ngày 4/9 , lúc 15h  tập duyệt khai giảng và trang hoàng khai giảng

- Khai giảng NH: 2018-19 .Lúc 7h00 ngày 05/9/2018. Gồm 2 phần: Lễ và Hội

- Thứ Năm 06/9/2018:- Họp Liên tịch 13h00 và Họp Hội đồng Sư phạm

 - Sinh hoạt c/m, tổ lúc 14h 30(  ngày 06 tháng 9 ).Tổ,giáo viên xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác BDTX. Lập kế hoạch PPCT; bồi dưỡng HSG , đăng kí bồi dưỡng HSG

- Công tác kiểm tra nội bộ:

 +Thanh tra chuyên đề 02 giáo viên.

 +Thanh tra toàn diện: 02 giáo viên

- Chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch năm ,tháng ,tuần, Lịch báo giảng,... kịp thời và đầy đủ ở trang Web trường (Tổ kiểm tra hằng tuần vào thứ 2)

- Thao giảng tuần 3, 4.( Cô Thanh Tâm, Cô Nam Thầy Tùng, Thầy Lành)

- Lập kế hoạch sử dụng ĐDDH,các tiết thực hành, mượn trả trong tháng, học kì …

- Nộp Bản đánh giá  tháng vào  ngày 25 hằng tháng cho hiệu trưởng.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và thiết bị, công nghệ thông tin.

- Tập huấn triển khai điều tra phổ cập.

- Hội nghị tổ và đăng ký các chỉ tiêu chuyên môn.

- Kiện toàn Hội đồng trường .

- Kế hoạch phòng chống,lụt bão năm 2018.

- Hội nghị công nhân viên chức đầu năm.( tháng 09 năm 2018.)

- Đại hội công đoàn, chi đoàn cuối tháng 09

- Đại hội liên đội.

3/ Hoạt động ngoài giờ:

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 09 theo chủ điểm.

- Tiến hành đại hội chi đội, liên đội trước ngày 20 tháng 09 năm 2018

- Tổ chức triển khai tập huấn các kỷ năng nghiệp vụ công tác đội, các bài múa hát sân trường mới cho GVCN, giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. 

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp , kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

- Kiểm tra đội hình ,đội ngũ các lớp

- Triển khai chương trình rèn luyện đội viên, tháng An toàn giao thông

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu, hố tiểu

II/ Điều chỉnh bổ sung:

 

 

 

Duyệt của BGH                                                  Quảng Thọ, ngày 01 tháng 09 năm 2018

                                                           

               Tổ Trưởng
            Dương Thị Thanh Tâm

Các tin khác