Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:40 11/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH THÁNG 09/2019

&

I/Công việc:

1/ Số lượng:

- Ổn định và duy trì số lượng đầu năm.

- Giáo viên chủ nhiệm nắm vững các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học ,tìm hiểu động viên tạo điều kiện để các em tiếp tục học .

- Giáo viên chủ nhiệm báo cáo số lượng của tháng 08

2/ Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 4-7 HK I  

 -Ngày 04/ 9 / /2019  Duyệt khai giảng

  -Ngày 05/ 9 / /2019  Khai giảng,. Họp hội đồng

 -Ngày 06/ 9 / /2019  Lao động vệ sinh toàn trường

 - Thanh tra chuyên đề  và thanh tra toàn diện theo kế hoạch của BGH

 - Đăng kí danh sách và kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

- Xây dựng kế hoạch cá nhân.

 -Nộp thiết bị dạy học

 - Dự giờ thường xuyên

 - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi

- Theo dõi kế hoạch  bồi dưỡng  tại Đặng Dung

-  Lên lịch báo giảng kịp thời

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên trong tổ từ ngày 15- 20 hàng tháng

- Báo cáo  tổng kết kế hoạch tháng cho BGH trước ngày 25 hàng tháng

3/ Hoạt động ngoài giờ:

- Triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 09 theo chủ điểm.

- Tăng cường dự giờ sinh hoạt lớp , kiểm tra nề nếp ra vào đổi tiết(5 phút)

- Kiểm tra đội hình ,đội ngũ các lớp

- Chăm sóc và bảo vệ cây trồng ( KHLĐ )

- Vệ sinh môi trường hố tiêu.

- Đại hội chi đội , liên đội trước tháng 9

II/ Điều chỉnh bổ sung:

 

Duyệt của BGH                                                  Quảng Thọ, ngày 05 tháng 09 năm 2019

                                                                          Tổ Trưởng

Các tin khác