Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 09:35 02/05/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS TRẦN THÚC NHẪN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                                                                  KẾ HOẠCH THÁNG 5/2020 TỔ VĂN PHÒNG

I. Kế hoạch chung

- Duy trì tốt khâu vệ sinh trường, lớp cụ thể

- Công tác phòng chống dịch

+ Hàng ngày, trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh  và hỏi học sinh có cảm thấy sốt hay có ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi.

+ Kiểm tra theo dõi thân nhiệt của học sinh trước khi vào học, đồng thời nắm số lượng HS đến lớp những em vắng ghi rõ nguyên nhân báo cáo phòng GD đúng thời gian quy định

+ Nhân viên trực cuối buổi (tiết 5) thông báo cho các lớp ra về cách nhau ít nhất 5 phút để đảm bảo giãn cách đúng quy định

- Đốc thúc tri thức trẻ sớm hoàn thành phòng tin để phục vụ công tác giảng dạy (Cô Hạnh – Thầy Dân)

- Chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 (cô Lan – Cô Kim)

- Hoàn thành kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác y tế trường học

- Phân công lao động vệ sinh theo kế hoạch của nhà trường

- Bổ sung các loại hồ sơ cán bộ còn thiếu hoàn thành trước ngày 20/5

- Rà soát, bổ sung các minh chứng cho kiểm định và đánh giá ngoài

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý  BGH, Họp hội đồng sư phạm

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Corona

- Các bộ phận thực hiện tốt công tác phục vụ dạy học

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường

- Nắm số lượng HS

II.Kế hoạch các bộ phận.

1. Y tế

- Kiểm tra vệ sinh và lên kế hoạch lao động

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

- Trực theo phân công đo thân nhiệt cho HS

- Tham gia trực phòng chống dịch bệnh

- Báo cáo kịp thời khi có ca bệnh xảy ra.

2. Kế toán

- Xét nâng lương trước hạn , nâng lương định kỳ, thâm niên cho CBGVNV.

- Thanh toán lương và các chế độ cho CBGVNV

- Thanh toán tiền điện, nước, điên thoại.

- Đối chiếu chứng từ với thủ quỹ.

- Tham gia trực và lao động vệ sinh trường lớp phòng chống dịch bệnh.

- Quyết toán các khoản thu chi trong tháng 4/2020

3. Văn thư:

- Mua và cấp phát văn phòng phẩm

- Cập nhật công văn đi- đến trên cổng thông tin và sổ lưu công văn.

-  Bổ sung các loại hồ sơ cán bộ còn thiếu hoàn thành trước ngày 20/5

- Rà soát, bổ sung các minh chứng cho kiểm định và đánh giá ngoài

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9

- Hoàn thiện hồ sơ cán bộ còn thiếu

- Tham gia trực đo thân nhiệt cho HS

4. Thiết bị

- Tham gia trực đo thân nhiệt cho HS

- Tham gia lao động trồng cây

- Theo dõi lắp đặt phòng tin

- Làm vệ sinh dụng cụ thực hành và sắp xếp thiết bị dạy học.

- Kiểm tra máy các phòng bộ môn định kỳ và báo cáo BGH để có kế hoạch bảo trì , sữa chửa.

5. Thư viện

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Sắp xếp kho sách, vệ sinh các tủ sách

- Tham gia các hoạt động do trường tổ chức

- Tổng hợp những em chưa nộp tiền học phí đầu năm

- Vệ sinh và sắp xếp phòng làm việc

6.Bảo vệ

- Trực trường đảm bảo

- Chăm sóc cây trồng

- Hoàn thành một số công việc BGH phân công

II. Điều chỉnh, bổ sung

                                                                    Quảng Thọ, ngày 02 tháng 5 năm 2020

        Hiệu trưởng                                                              Tổ trưởng Tổ VP

   

 

                                                                                         Phan Thị Bảo Linh

Các tin khác