Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 19 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 06:34 04/04/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

 

KẾ HOẠCH  THÁNG 4 NĂM 2018

 

             1 SỐ LƯỢNG;

-GVCN duy trì số lượng hiện có, hạn chế thấp nhất học sinh nghỉ học.

-Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu, tổ chức ôn tập đảm bảo chuẩn bị cho việc kiểm tra học kỳ 2.

        2 DẠY HỌC

- Thực hiện chương trình tuần 12,13,14,15 của học kỳ 2. Dạy bù đảm bảo chương trình, thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học, hsss đảm bảo quy chế chuyên môn.

-Tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ đảm bảo. Cho học sinh kiểm tra bù để đảm bảo các cột điểm.

-Lên  đề cương ôn tập theo kế hoạch đã phân công.

-Kiểm tra việc cập nhật điểm, lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng thiết bị lên ctt, sổ điểm đảm bảo, kịp thời.

-Tăng cường ứng dục CNTT, đổi mới phương pháp dạy học. Tiếp tục triển khai dạy học  tích hợp theo các chủ đề, hướng dẫn học sinh tự học.

-Tiếp tục thực hiện BDTX theo kế hoạch 36.37

- Động viên học sinh tham gia thi HSG cấp tỉnh môn Địa , Sử

- Ra đề kiểm tra đề nghị học kỳ hai. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ 2 đảm bảo khách quan, trung thực, hiệu quả.

        -Tiếp tục kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên theo kế hoạch.

        -Tham gia chuyên đề cụm tại Phan Thế Phương và Đặng Tất đảm bảo.

       - Tăng cường kiểm tra thường xuyên , vào điểm tháng 4

      - Dự giờ thường xuyên theo kế hoạch

         3 CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

        - Vệ sinh trường lớp

        - Nghỉ lễ : giổ tổ hùng Vương, 30/4 và 1/5            

      

                                                                                         

         

 

                                                                       

 

 

Các tin khác