Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Văn - Sử - Địa

Cập nhật lúc : 14:43 11/05/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

 

KẾ HOẠCH  THÁNG 5NĂM 2018

 

             1 SỐ LƯỢNG;

-GVCN duy trì số lượng hiện có, hạn chế thấp nhất học sinh nghỉ học.

-Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu, tổ chức ôn tập đảm bảo chuẩn bị cho việc kiểm tra học kỳ 2.

        2 DẠY HỌC

- Thực hiện chương trình tuần 15,16,17,18, của học kỳ 2. Dạy bù đảm bảo chương trình, thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy và học, hsss đảm bảo quy chế chuyên môn.

-Tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ đảm bảo. Cho học sinh kiểm tra bù để đảm bảo các cột điểm.

-Thi học kì 2: coi thi , chấm thi , báo cáo chất lượng hai mặt

-Kiểm tra việc cập nhật điểm, lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng thiết bị lên ctt, sổ điểm đảm bảo, kịp thời.

-Hoàn thành hồ sơ BDTX

- Kiểm tra hồ sơ các khối  lớp 

- Tổng kết tổ theo kế hoạch của nhà trường

- Tổng kết trường

    3 CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

        - Vệ sinh trường lớp

                  

      

                                                                                         

         

 

                                                                       

 

 

Các tin khác