Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 02 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 40 năm 2020, từ 28/09/2020 đến 04/10/2020 )

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 39 năm 2020, từ 21/09/2020 đến 27/09/2020)
  KẾ HOẠCH TUẦN 3 Từ ngày 22/09/2020 đến ngày 27/09/2020 TT Nội dung công ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 3
  (tuần 36 năm 2019, từ 02/09/2019 đến 08/09/2019)
  - Nghỉ lễ 2/9 - Thực hiện tuần 3 - Nộp PPCT qua mail để chuyển cho chuyên ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 2
  (tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)
  - Thực hiện chương trình tuần 2 - họp tổ chuyên môn bầu tổ trưởng, tổ ...

 • Kế hoạch tuần học thứ 52
  (tuần 18 năm 2017, từ 01/05/2017 đến 07/05/2017)
  KẾ HOẠCH TUẦN 35 I SỐ LƯỢNG - GVCN duy trì số lượng hiện có. -GVCN ...